Żona męża barzo żałowała

<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Żona męża barzo żałowała
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Zoná mężá bárzo żáłowáłá.

ZOná iedná ták bárzo mężá żáłowáłá,
Ze go ſobie po ſmierći námálowáć dáłá.
Nápárł ſie iey wnet drugi, ále zań nie chciáłá,
Chybábyś ták dobry był, iák ten com go miáłá.
A on ſie iey lepſzym być, náwſzem obiecował,
Jákoż iednák wnet s przodka, lepiey ſie záchował.
Bo gdy wſtáłá od niego, zrąbáłá pirwſzego.
Názywáiąc go zdraycą, być ciáłá ſwoiego. 

Zona męża barzo żałowała.

ZOna iedna tak barzo męża żałowała,
Ze go sobie po smierci namalować dała.
Naparł sie iey wnet drugi, ale zań nie chciała,
Chybabyś tak dobry był, iak ten com go miała.
A on sie iey lepszym być, nawszem obiecował,
Jakoż iednak wnet s przodka, lepiey sie zachował.
Bo gdy wstała od niego, zrąbała pirwszego.
Nazywaiąc go zdraycą, być ciała swoiego.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.