Album pisarzy polskich/Ignacy Krasicki

<<< Dane tekstu >>>
Autor Stefan Demby
Tytuł Ignacy Krasicki
Pochodzenie Album pisarzy polskich
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wyd. 1898
Druk W. Dunin
Miejsce wyd. Warszawa
Ilustrator Henryk Piątkowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały album
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

IGNACY KRASICKI
(podług litografii współczesnej ze zbioru L. Zwolińskiego).

Urodził się dnia 3 lutego 1735 r. w Dubiecku, w ziemi Sanockiej. Wychowanie otrzymał bardzo staranne pod okiem rodziców, a następnie kształcił się we Lwowie u Jezuitów. Dla dokończenia studyów pojechał do Rzymu, a po powrocie do ojczyzny odebrał święcenia kapłańskie. Po wstąpieniu na tron Stanisława Augusta został kanonikiem i koadjutorem warmińskim, a w roku 1766 biskupem. Od r. 1773 stale przebywał w Warmii, robiąc wycieczki do Berlina, w roku 1782 zawitał do Warszawy, gdzie był owacyjnie przyjmowany. W r. 1795 został prymasem. Umarł w Berlinie dnia 14 marca 1801 roku. Wydał: Myszeidos pieśni X; Monachomachia czyli wojna mnichów; Satyry; Bajki i przypowieści; Antimonachomachia; Wojna Chocimska; Wiersze X. B. W.; Listy i pisma różne. Z pism prozą pisanych wymienić należy: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki: Pan Podstoli; Historya; Kalendarz obywatelski; Życia zacnych mężów z Plutarcha. Tłomaczył Pieśni Osyana.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stefan Demby.