Aniół Stróż/Litania o Duchu świętym

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Litania o Duchu świętym
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wyd. [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron

LITANIA
O DUCHU ŚWIĘTYM.

Panie zlituj się, Chryste zlituj się, Panie zlituj się.
Ojcze z nieba Boże! zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże! zmiłuj się n. n.
Święta Trójco jedyny Boże! zm. s. n. n.
Duchu święty, od Ojca i Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty mądrości, zm. s. n. n.
Duchu święty bojaźni Bożéj z. s. n. n.
Duchu święty łaski i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!

Duchu święty wiary, pokoju i miłości!
Duchu święty pokory i czystości,
Duchu święty cierpliwości,
Duchu święty skruchy i żalu,
Duchu święty światłości serca,
Duchu święty, wesele wybranych,
Duchu święty, oświecenie Proroków,
Duchu święty, mądrości Apostołów,
Duchu święty, czystości panieńska,
Duchu święty, pocieszycielu nasz,
Duchu święty, wodzu i przewodniku nasz,

Zmiłuj się nad nami!

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj n. P.!
Od wszelkiego grzechu i pokusy, wybaw nas, Duchu święty Boże!

Od sprzeciwiania się uznanéj prawdzie wiary świętéj,
Od zbytecznej ufności w miłosierdzie Boga,
Od wszelkiéj rozpaczy,
Od złości i nienawiści,

W. n. D. ś. B.!

Od zatwardziałego serca, wybaw nas, Duchu święty Boże!
Od wszelkiego niedbalstwa, wybaw nas, Duchu święty Boże!
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wyb. n., D. ś. B.!
Od nagłéj a niespodzianéj śmierci, wybaw nas, Duchu święty Boże!
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu święty Boże!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Duchu święty Boże!

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i go zachować raczył,
Ciebie prosimy,
Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkich pasterzy duszy
w św. pobożności utrzymywać raczył,
Ciebie prosimy,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Ciebie prosimy,
Abyś nam stałości i męztwa udzielić raczył,
Ciebie prosimy,

Wysłuchaj nas, Duchu św. Boże!

Aby myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu św. Boże,
Abyś nas oczyściwszy, na godne mieszkanie dla Ciebie poświęcić raczył,
Ciebie prosimy,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszać raczył,
Ciebie prosimy,
Abyś nas w łasce Twojéj utwierdzać i zbawić raczył,
Ciebie prosimy,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa chwały wiekuistéj doprowadzić raczył,
Ciebie prosimy,

Wysłuchaj nas, Duchu ś. Boże!

Przez wieczne pochodzenie od Ojca i Syna: wysłuchaj
nas, o Panie!
Przez poczęcie Maryi Dziewicy najśw. Matki Jezusa Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie!
Przez przyjście Twoje w postaci języków ognistych, wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysł. n. P.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Panie! zlituj się; Chryste! zlituj się; Panie! zlituj się.
V. Serce czyste stwórz we mnie Boże!
R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


Módlmy się.

Przybądź, Duchu święty! napełnij serca Twoich wiernych i Twojéj miłości ogień w nich racz zapalić; Ty, który wszystkie narody w jedności Wiary zgromadziłeś, spraw, iżby łaska Twa przenajświętsza serca nasze oświeciła, i od wszelkiego złego nas ochroniła.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).