Aniół Stróż/Modlitwy o uproszenie łaski Ducha świętego

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Modlitwy o uproszenie łaski Ducha świętego
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wyd. [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron

MODLITWY
o uproszenie łaski Ducha świętego.

O Duchu swięty Boże, Nauczycielu, Wodzu i Przewodniku nasz! Ty nami rządzisz i nas prowadzisz, abyśmy z dróg niebieskich nie ustępowali, Tyś prawym pocieszycielem w smutkach i nędzach naszych, a najlepszym doradzcą w potrzebach i zmiennych losach tego świata; Ty jesteś, który w nas wszystkie dobre myśli, żądze i natchnienia wlewasz i mocy do ich wykonania udzielasz. O szczęśliwy, u którego mieszkasz i przebywasz! Niechże mieszkaniem Twojém będzie serce moje: oddaję Ci, Panie, wszystko co w niém jest, prosząc Cię i błagając o umocnienie w wierze, o żarliwość w miłości Bożéj, o rychłe powstanie z grzechów, wytrwanie w pokucie i pomnożenie w cnotach. Udziel mi, o Duchu święty Boże! w nieszczęściu cierpliwości, w szczęściu pokory, w pokusach zwycięztwa, w smutku pociechy, w pracy posilenia, w tęskności pocieszenia, w bólach i niemocy wytrwałości i spokoju, abym mógł(a) Panu Bogu za Jego łaskę dziękować przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Ojcem Bóg w Trójcy jedyny żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


MODLITWA II.

Duchu święty, rządź mną i obdarzaj mnie łaską Swoją przenajświętszą! Boże, przed którym nie masz nic zakrytego, i który nieustannie masz na nas zwrócone oczy, racz myśli moje oczyścić i miłością Swoją niebieską serce moje zapalić. A jakoś uweselił Matkę Syna Bożego i Apostołów świętych, tak uwesel i poświęć duszę i ciało teraz i w godzinę śmierci mojéj, iżbym Cię mógł(a) doskonale miłować i godnie chwalić przez wieki wieczne. Amen.


MODLITWA III.

Sprawco uświęcenia dusz, miłości i prawdy, Duchu Św. dziękuję Tobie, wszechmocnemu rozdawcy dóbr niebieskich, za wszystkie łaski. Do Ciebie się uciekam, źródło światłości i mocy; oświeć rozum mój, umocnij w dobrém wolę moję, rządź sercem mojém i dla Boskich natchnień Twoim uczyń je posłuszném. Przebacz ustawicznym ułomnościom moim, przebacz złości, przez jaką tak często stawiałem(am) opór miłosierném i słodkiém łaski Twéj wzywaniom. Pragnę, Duchu św. Boże, przy pomocy téjże łaski świętéj iść odtąd za nią z tak uległą i chętną powolnością, iżbym mógł(a) kosztować wszystkich Twoich owoców i błogosławieństw Boskich, w tém życiu i w przyszłém. Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).