Bajki i przypowieści (1856)/Oracze i Jowisz

<<< Dane tekstu >>>
Autor Ignacy Krasicki
Tytuł Bajki i przypowieści
Wydawca Kazimierz Józef Turowski
Data wyd. 1856
Druk Karol Pollak
Miejsce wyd. Sanok
Indeks stron
LIV. ORACZE I JOWISZ.

Posiał jeden na górze, a drugi na dole.
Rzekł pierwszy: Pragnę deszczu; drugi: Suszę wolę.

Kiedy się więc z prośbami poczęli rozwodzić,
Jowisz chcąc obu żądzy obficie dogodzić,
Ustawicznie niziny suszył, góry moczył.
Przyszło zbierać, aż każdy poznał, że wykroczył.
Bo zboże traktowane w kontr swojej naturze,
Spaliło się w nizinie, wymokło na górze.