Biblia Gdańska/Księga Wyjścia

Pierwsze Księgi Moyżeszowe Biblia Gdańska
Księga Wyjścia
Stary Testament
Księga Kapłańska

Poniżej znajduje się Księga Wyjścia podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


Wtóre Księgi Mojżeszowe.

E X O D U S

¤ ¤ ¤ ¤