Biblia Gdańska/Księgi Estery

Księgi Nehemiaszowe Biblia Gdańska
Księgi Estery
Stary Testament
Księga Hioba

Poniżej znajduje się Księgi Estery podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


Księgi Estery.

¤ ¤ ¤ ¤