Biblia Wujka (1923)/Drugi List do Tesaloniczan


Poniżej znajduje się Drugi List do Tesaloniczan podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


LIST WTÓRY

BŁOGOSŁAWIONEGO
PAWŁA APOSTOŁA
DO
THESSALONICZAN.