Biblia Wujka (1923)/Księga Aggeusza


Poniżej znajduje się Księga Aggeusza podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


PROROCTWO
AGGEUSZA.