Biblia Wujka (1923)/Księga Ezdrasza


Poniżej znajduje się Księga Ezdrasza podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


KSIĘGI
PIERWSZE EZDRASZOWE.