Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List św. Piotra


Poniżej znajduje się Pierwszy List św. Piotra podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


LIST PIERWSZY

BŁOGOSŁAWIONEGO
PIOTRA APOSTOŁA.