Cóż jest warte życie bez uniesień


Nie zdradzą oczy moje Anima lachrymans • V. Cóż jest warte życie bez uniesień • Jan Kasprowicz Stłum tę chęć życia!
Nie zdradzą oczy moje Anima lachrymans
V. Cóż jest warte życie bez uniesień
Jan Kasprowicz
Stłum tę chęć życia!
ze zbioru Dzieła poetyckie Tom 4

V.

CÓŻ JEST WARTE ŻYCIE BEZ UNIESIEŃ.

Cóż jest warte życie bez uniesień,
Bez tych szaleństw, którym ludzie chłodni
Dają miano występku i zbrodni?
Takie życie, to jak słotna jesień:

Niema słońca, co świeci i grzeje,
Niema kwiatu, co szerzy swe wonie,
Tylko wicher po pustym zagonie
Z przeraźliwą monotonią wieje.

Za to wiośnie podobne jest życie,
Gdy kochaniem wzbiera i cierpieniem,
Gdy się zrywa ku gwiazdom w błękicie:

Blaski, ciepło i zapachy świeże
Tego życia bogatem są mieniem —
To wszystko, co swe źródło z bożych natchnień bierze.Grafika na koniec utworu.jpg


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Kasprowicz.