Encyklopedyja powszechna (1859)/Alto

<<< Dane tekstu >>>
Autor Leon Rogalski
Tytuł Encyklopedyja powszechna
Tom Tom I
Rozdział Alto
Wydawca S. Orgelbrand
Data wyd. 1859
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
Alto (święty), założyciel klasztoru Altomiinster, w Bawaryi, był, według jego bijografa z IX wieku, Szkotem, a podobniej Irlandczykiem. Otrzymawszy od króla Pepina las Alto, który dotąd zachował swe nazwisko, i przy pomocy składek mieszkańców pogranicza Bawaryi i Szwabii, zbudował tam kościół i klasztor Altomunsler, który poświęcił ś. Bonifacy, i na żądanie Altona dozwolił kobićtom wchodzić do niego. Odnowiony w X wieku, klasztor przeszedł w ręce Benedyktynek w Altdorf, które oddały go zakonnikom altomunsterskim. W r. 1487 książę Jerzy Bogaty, darował ten klasztor 25-ciu zakonnikom i 60-ciu zakonnicom ś. Brygidy. Dzisiaj znajduje się tu około 30-ci zakonnic tejże reguły. Maur. Gandershofer wydał po niemiecku Historyję klasztoru w Altomunsler (Monachijum, 1830). L. R.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Leon Rogalski.