Koran
Koran
Ujednoznacznienie
Ujednoznacznienie
Tytuł ten odnosi się do więcej niż jednego tekstu.


Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Koran