Książka do nabożeństwa

>>> Dane tekstu >>>
Autor Karol Antoniewicz
Tytuł Książka do nabożeństwa
Podtytuł Dzieło pośmiertne zebrane z pism Autora
Data wyd. 1883
Druk W. L. Anczyc i Spółka
Miejsce wyd. Kraków
Inne Cały tekst
Indeks stron
KSIĄŻKA
DO
NABOŻEŃSTWA
O. KAROLA ANTONIEWICZA S. J.
DZIEŁO POŚMIERTNE
zebrane z pism Autora.


„Żyj jakbyś miał codzień umierać

a pracuj, jakbyś miał wiecznie żyć”.


KRAKÓW.
W DRUKARNI WŁ. L. ANCZYCA I SPÓŁKI.
1883.


„Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza S. J.” z dodaniem „Nabożeństwa Majowego“ nie zawiera w sobie nic przeciwnego zasadom katolickiéj wiary i moralności, ale owszem mieści w sobie nauki i rozmyślania wielce nauczające i budujące; przeto godną jest rozpowszechnienia drukiem.

Kraków dnia 21 lipca 1883 r.

X. Filip Gołaszewski

Cenzor.

Nr. 2066.

IMPRIMI ADMITTITUR.
Cracoviae d. 23 Julii 1883.
Absente Illmo ac Rmo Dno
Loci Ordinario
X. Scipio V. G.NAKŁADEM WYDAWCY.
Oświadczenie Wydawcy

Ś. p. O. Karol Antoniewicz przy licznych religijnych pisemkach swoich, umieszczał pobożne, rzewne, serdeczne modlitwy i pieśni, a kilka wyłącznie do nabożeństwa służących książeczek, missyjnych zwłaszcza, drukiem ogłosił; nakoniec w pozostawionych manuskryptach téj saméj treści cenny pozostawił materyał.
Do życzeń wielu pobożnych osób stosując się, wszystkie te rozproszone modlitwy i rozmyślania religijne w jednę zebrałem całość, najskrupulatniej notując, zkąd modlitwa która przepisana jest. Tak ułożywszy wszystko w pewnym kościelnym porządku, i prócz niektórych nadpisów i zatytułowań nic nie dodając własnego układu, mam prawo dzieło to nazwać „Książka do nabożeństwa Ojca Karola Antoniewicza“ i prosić pobożnych jego czcicieli o pokorne za duszę Karola westchnienie do Boga.

Ks. Ignacy Polkowski.


SPIS MODLITW
mieszczących się w książce O. Karola.
z krótkiem oznaczeniem zkąd są zebrane.

 
Str.
Nabożeństwo poranne (Pamiątka Jubileuszu, Missya) 
 1
Pacierz 
 2
Przypomnienia (Pamiątka missyjna w Opolu) 
 5
Środki do wytrwania w dobrem (Missya Górno-Szląska) 
 7
 8
Słowa Boże (Pamiątka z Wrocławia) 
 9
Czyń dobrze (Pamiątka Jubileuszu) 
 10
 11
Modlitwy podczas Mszy Świętéj (Kwiateczki Missyjne) 
 23
Przygotowanie się do św. spowiedzi (Kwiateczki missyjne) 
 72
 79
Odpust zupełny (Tamże) 
 93
Westchnienie (Tamże) 
 94
 97
Modlitwa do Zbawiciela Pana u stóp Krzyża (w Kaplicy Matki Boskiéj) 
 122
Modlitwa św. O. Ignacego (Pamiątka z Wrocławia) 
 124
Wianek Krzyżowy (z dzieła pod tymże tytułem) 
 125
Ave Crux. Witaj Krzyżu (Wianek Krzyżowy) 
 142
O Krzyżu (Tamże) 
 145
Droga Krzyżowa mniejsza (z książki pod tymże tytułem) 
 147
Droga Krzyżowa większa (z książki pod tymże tytułem) 
 161
Modlitwa o pociechę dla stroskanej matki (z listów w duchu Bożym) 
 231
Modlitwa w smutku (z rękopisu) 
 232
 234
Pieśń do Boga Ojca (z rękopisu) 
 237
Wiara — Nadzieja — Miłość (pamiątka jedności) 
 239
Kochaj pieśń (z druku) 
 241
Imię Jezus (Pokłosie) 
 234
Pastorałki (Pokłosie) 
 246
Droga życia, drogą krzyżową (listy w duchu Bożym) 
 253
 255
Padoł płaczu (Tamże) 
 256
 257
Pieśń wieczorna (Obrazki z życia ludu) 
 258
 259
Modlitwa dobrego dziecka (z rękopisu) 
 260
Modlitwa dobrego dziecka (z rękopisu) 
 262
Pieśń do św. Józefa (z rękopisu) 
 263
Co to jest Krzyż (z rękopisu) 
 269
Przez Krzyż do Nieba (z książeczki pod tymże tytułem) 
 277
 304
O siedmiu boleściach Matki Boskiéj (z Nabożeństwa o siedmiu boleściach) 
 304
Nabożeństwo Majowe (z rękopisu) 
 343
 343
Modlitwa za grzeszników (z rękopisu) 
 474
 476
Cztery hymny religijne (z rękopisu) 
 478