Nadobna Paskwalina

Samuel Twardowski

¤ ¤ ¤ ¤

z hiszpańskiego
świeżo w polski przemieniona ubiór
od
Samuela z Skrzypnej Twardowskiego
Roku Pańskiego 1655

Z dozwoleniem Starszych

W Krakowie
W Drukarni Wdowy Łukasza Kurpisza, J.K.M. Typografa

Wstęp
Punkt I
Punkt II
Punkt IIIPD-old
Tekst lub tłumaczenie polskie tego autora (tłumacza) jest własnością publiczną (public domain),
ponieważ prawa autorskie do tekstów wygasły (expired copyright).
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Nadobna Paskwalina