Niewolnicy słońca/Podziękowanie

<<< Dane tekstu >>>
Autor Ferdynand Ossendowski
Tytuł Niewolnicy słońca
Wydawca Wydawnictwo Polskie R. Wegnera
Data wyd. 1927
Druk Drukarnia Concordia
Miejsce wyd. Poznań
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Wyrażam moją serdeczną wdzięczność Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwu Kolonij Francji, pp. Dyrektorowi Duchêne, generalnemu gubernatorowi francuskiej Zachodniej Afryki — J. Carde, A. Brunet, pp. gubernatorom kolonjalnym: G. Poiret, H. Terrasson de Fougeres, E. Hesling, M. P. Lapalud, ich pomocnikom — pp. Simon, Durand-Osuald, Martin-Chartrie, Maugin, Filatriau, Brulé, Descemet, Belimé, Marchand, Bouys, Michel, Delavignette, Bellot, Huchard, Haumant, Rognon, de Coutouly, Burger i Pernot, pp. de Chanaud, Gonfreville i wszystkim tym osobom, które okazały swą życzliwość opisanej w tej książce podróży.

Warszawa, 1927.

F. A. O.
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Ferdynand Ossendowski.