Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom VI/Dodatek krytyczny

<<< Dane tekstu >>>
Autor Marya Konopnicka
Tytuł Dodatek krytyczny
Pochodzenie Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom VI
Data wydania 1915
Wydawnictwo Nakład Gebethnera i Wolfa.
Drukarz G. Gerbethner i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
DODATEK KRYTYCZNYSKRÓCENIA.
Grafika na początek utworu 1.png

A — autograf.
Al — autograf, luźna kartka.
AlW — autograf, luźna kartka, własność p. Zygm. Wolskiego.
K — kopia.
Odk — odbitka korektowa.
Pdr — pierwodruk.
BW — Biblioteka Warszawska.
DP — Dziennik Poznański.
GP — Gazeta Polska (czerniowiecka).
K — Krytyka.
KC — Kuryer Codzienny.
KL » Lwowski.
KN » Niedzielny.
KW » Warszawski.
Kr — Kraj.
N — Naprzód.
NSł — Nowe Słowo.
Pr — Prawda.
Prz — Przodownica.
RCh — Rodzina Chrześcijańska, dodatek do »Gazety Toruńskiej«.
SłP — Słowo Polskie.
St — Ster.
TgI — Tygodnik Illustrowany.
TgN » Narodowy.
TKL — Tydzień, dodatek do »Kuryera Lwowskiego«.
Tp — Tydzień (piotrkowski).
TPd — Tydzień Podlaski.
Ż — Życie.
LCh — Jan Sawa. Ludziom i chwilom. Lwów 1905.
GC — Marya Konopnicka. Poezye w nowym układzie. VIII. Głosy ciszy. Warszawa.
NP — Marya Konopnicka. Nowe pieśni. Warszawa 1905.
WP3 — Marya Konopnicka. Wybór poezyi. Wyd. III. Warszawa 1908.


Grafika na koniec utworu 3.png

Str. 1.
LUDZIOM I CHWILOM.

Str. 272.
Ib. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO »NIZIN«.
Pdr »Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej«. Kraków — Petersburg 1893.

Str. 3.
*I. ZA CO?
Pdr TKL 1896, 22 listopada.

Str. 5.
*II. ŻNIWO.
Pdr KC 1897, nr. 1; przedruk KL 1912, 22 maja.

Str. 9.
III. DO DEOTYMY.
Pdr »Pamiątka jubileuszu Deotymy« (1852 — 1897). Kraków, 1901, str. 38; przedruk w Tgl 1910, II, 872.

Str. 276.
*IIIb. NA CZEŚĆ E. ORZESZKOWEJ.
Pdr TPd 1907, 145, na czele:, Wiersz Maryi Konopnickiej, wygłoszony przez p. Laurę Pytlińską 10 b. m. na uroczystości w Filharmoniiʻ.

Str. 10.
*IV. 24 GRUDNIA 1898 R.
Pdr druk ulotny, ze zbiorów p. Stefana Dembego; przedruk Goniec Wielkopolski 1899, 3 stycznia.

Str. 14.
V. DO ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO.
Pdr »Prawda. Książka zbiorowa dla uczczenia 25-letniej działalności Aleksandra Świętochowskiego 1870 — 1895«. Lwów 1899, str. 218.

Str. 16.
VI. HOŁD KRÓLOWEJ JADWIDZE.
Pdr »Marya Konopnicka. Przed pochodem na Wawel. Na wiec 4 czerwca 1900«. (Kraków 1900); Prz, t. I, nr. 8; KL 1900, nr. 161; LCh, 7.
Str. 16 w. 17 ,chów‘ Pdr, KL, LCh; ,chór‘ Prz.
» 17 » 7 ,skróś‘ Pdr, KL, LCh; ,śród‘ Prz.
Str. 18.
*VII. NASZA HARFA.
Pdr BW 1911, I, 329.

Str. 21 w. 7 ,poniosły‘; ,poniosła‘ Pdr.

Str. 24.
*VIII. ŚWIATBY JUŻ DAWNO PRZESTAŁ TRWAĆ...
Pdr KW 1903, nr. 1; TKL 1903, nr. 4; Prz VII, 1906, 112.
Str. 24 w. 6 ,świetlaną‘ TKL; ,świetlistą‘ Pdr; ,świetlącą‘ Prz.
» » 9 ,krzywdy‘ Prz; ,łzy‘ Pdr, TKL.
» » 18 ,We śnie‘ TKL, Prz; ,Na śnie‘ Pdr.
» 25 » 4 ,jest‘ Prz; ,w nim‘ Pdr, TKL.
» » 9 ,nędz i krzywdy w nim już‘ Prz; ,krzywd i krwi w nim aż‘ Pdr, TKL.
» » 11 ,morza‘ Prz; ,nieba‘ Pdr, TKL.
» » 13 ,pełniej‘ Prz; ,więcej‘ Pdr, TKL.
» » 14 ,A idąc‘ Pdr, TKL; ,I w znoju‘ Prz.
» zam. w. 15 ,I coraz znojniej niesie swój kruż, Pdr, TKL.
Str. 25 zam. w. 21 ,I oczerwieni miesięczny śnieg‘ Pdr, TKL.
» w. 24 ,uroszonej‘ Prz; ,uroszony‘ Pdr, TKL.


Str. 26.
IX. O WRZEŚNI.
Pdr Prz III, 1902, nr. 5; LCh, 25.
Str. 26 w. 5 ,w własnej‘ LCh; ,w polskiej‘ Pdr.
» » 9 ,na gnieździe‘ LCh; ,nad Gnieznem‘ Pdr.
» zam. w. 10 ,W blask mu pióra się rozwiały‘ Pdr.
» w. 11 ,Gdzieś‘ LCh; ,I‘ Pdr.
» zam. w. 14 ,Berło w ręku mu urasta‘ Pdr.
» w. 15 ,jasnej‘ LCh; ,jasno‘ Pdr.
» 27 » 2 ,Niechaj śpieszą‘ LCh; ,Śpieszcie wszyscy‘ Pdr.
» » 6 ,Gopła‘ LCh; ,rzeczne‘ Pdr.
» » 8 ,Piastowej mej ziemicy‘ LCh; ,piastowskiej mej dzielnicy‘ Pdr.
» zam. w. 10 ,Niech przed nami drży morderca‘ Pdr.
» » w. 11 ,Niech przed ludem krzyk nasz leci‘ Pdr.
» w. 13 ,stanie‘ LCh; ,wstanie‘ Pdr.
» w. 14 ,się skrzyknie‘ LCh; ,rozebrzmi‘ Pdr.
» po w. 16:

,Hańba tobie, ty Herodzie,
W każdym kraju i narodzie!
Hańba tobie skróś stuleci,
Że mordujesz polskie dzieci!...

Krzyżowałeś ojce, matki,
Teraz bijesz polskie dziatki.
Do dwóch krzyżów przybył trzeci:
Prusak męczy polskie dzieci.

Gdzie trzy krzyże na Golgocie,
Wkrótce jutrznia wzejdzie w złocie,

Zmartwychwstanie tam zaświeci
Przez męczeństwo polskich dzieci.
Karolina Budnikowa‘. Pdr.


Str. 28.
X. NA ŚMIERĆ ADAMA PŁUGA.
LCh, 31.

Str. 30.
XI. NOWE LATO.
Pdr Prz I, 1899, nr. 1; LCh, 44.

Str. 32.
XII. HEJNAŁ.
LCh, 52.

Str. 33.
XIII. NA GROBOWY KAMIEŃ BOROWSKIEGO.
LCh, 62.

Str. 34.
XIV. BOGARODZICA.
Pdr SłP 1898, nr. 121; TKL 1902, 181; GP 1902, nr. 47; LCh, 193; WP3, 367.
Str. 34 w. 5 ,Lud‘ WP; ,Chór‘ Pdr, TKL, GP, LCh i tak zawsze.
» » 8 ,ja twoim‘ WP; ,twym dzisiaj‘ LCh.
» » — ,skróś zmierzchów‘ LCh, WP; ,przez zmierzchy‘ Pdr; ,przez wieki‘ GP, TKL.
» » 11 ,Z bojowem hasłem‘ WP, LCh; ,Z hasłem prastarem‘ Pdr; ,Kiedy się zrywasz‘ GP, TKL.
» » 12 ,na pierś‘ LCh, WP; ,na się‘ Pdr, GP, TKL.
» » 16 ,ponad ziemię wzbity‘ Pdr, LCh, WP; ,przed tobą rozwity‘ GP, TKL.
» » 17 ,Iżby‘ Pdr, GP, TKL, WP; ,Żeby‘ LCh.
» 35 » 2 ,orły białe‘ WP; ,orły moje‘ Pdr, LCh; ,niegdyś hufce‘ GP, TKL.
Str. 35 w. 3 ,u krzyży‘ Pdr, LCh, WP; ,i krzyży‘ GP, TKL.
» » 14 ,a‘ Pdr, LCh, WP; ,i‘ GP, TKL.
» » 18 ,po łanie‘ GP, TKL, Ch, WP; ,zbóż w łanie‘ Pdr.
» » 20 ,za‘ Pdr, GP, TKL, LCh; ,na‘ WP.
» » — ,fortec... twierdzy‘ GP, TKL, LCh, WP; ,ducha... ducha‘ Pdr.
» » 21 ,bronie‘ GP, TKL, LCh, WP; ,twierdze‘ Pdr.
» » 23 ,musi być‘ GP, TKL, WP; ,być musi‘ Pdr, LCh.
» » 25 — 30 brak w GP, TKL.
» » 29 ,przywodzę‘ WP; ,hetmanię‘ Pdr, LCh.
» » — ,i wiernym‘ LCh, WP; ,a prostym‘ Pdr.
» zam. w. 30 ,Jako w zaranie‘ Pdr, LCh.
» w. 32 ,krzykiem‘ GP, LCh, WP; ,w okrzyk‘ Pdr.
» » — ,przed bojem‘ Pdr, LCh, WP; ,nikczemnej‘ GP, TKL.
» 36 » 1 ,zwarta chorągiew‘ LCh, WP; ,rota ćwiczona‘ GP, TKL; ,zwarta w szeregi‘ Pdr.
» » 3 ,I‘ Pdr, LCh, WP; ,A‘ GP, TKL.
» » — ,któremu‘ Pdr, GP, TKL, WP; ,którego‘ LCH.
» » — ,hetmani‘ GP, TKL, LCh, WP; ,przystoi‘ Pdr.
» zam. w. 4 ,Ginąć we zbroi‘ Pdr.
» w. 5 ,odnowione‘ GP, TKL, LCh, WP; ,odnawiane‘ Pdr.
» » 6 ,wiary‘ Pdr, GP, TKL; ,mocy‘ LCh.
» » 7 ,teraz wznieście‘ WP; ,wy zatknijcie‘ Pdr, GP, TKL, LCh.
» » 7 ,groby‘ Pdr, LCh, WP; ,mroki‘ GP, TKL.
» zam. w. 9:
,Bo to jest scheda moja i dzielnica‘ Pdr;
,Boście są scheda moja i dzielnica‘ GP, TKL.
» » w. 11 ,Bogarodzica Dziewica‘ GP, TKL.

Str 37.
NOWE PIEŚNI.

Str. 39.
I. KU CHACIE.

Str. 41.
I. CO MI NADA...
A, 2; K, k. 3; Pdr BW 1896, IV, 485; NP, 3.
Str. 41 tytuł w Pdr ,Z cyklu Italia. Z oddali‘.
» zam. w. 9 ,Zakochaniem swem kołacze‘ Pdr.
» » » 14—15 ,Co ci strzechę twą osłania
Twój radosny ul‘ Pdr.
» 42 w. 2 ,Strugą modrą‘ A, K, NP; ,Srebrną rzeką‘ Pdr.


Str. 43.
II. RANKIEM W POLU...
A, 5; K, k. 6; NP, 7.

Str. 43 w. 3 ,chodzi‘ NP; ,idzie‘ A, K.

Str. 45.
III. W MIASTECZKU.
A, 8; K, k. 9; NP, 11.

Str. 47 w. 17 ,(dziecko) słowem‘ A.

Str. 48.
IV. NA KUJAWACH.
A, 14; K, k. 14; NP, 17.
Str. 49 w. 13 ,(chybnie) stara‘ A.
» po w. 14 ,(Nie przychylęć się daremno,
Wszędy Boża moc nade mną)‘ A.
» 50 w. 8 ,braty‘ A; ,kraty‘ K, NP.

Str. 51.
V. NA KURPIKACH.
A, 23; K, k. 23; NP, 29.

Str. 56.
VI. Z TRZYKRÓLOWĄ GWIAZDĄ.
A, 31; K, k. 29; NP, 37; WP3, 232.
Str. 56 w. 13 ,te‘ WP; ,precz‘ A, K, NP.
» » 19 ,Podlasiaki‘ WP; ,Krakowiaki‘ A, K, NP.
» » 20 ,Krakowiaki‘ WP; ,Kujawiaki‘ A, K, NP.
» » 21 ,polski‘ WP; ,cały‘ A, K, NP.

Str. 58.
VII. NA LECHICKIEM POLU.
A, 34; K, k. 33; NP, 41.
Str. 58 w. 15 ,Ale (z cicha w piersiach szepce) ziemi mówi matko‘ A.
» 59 » 7 ,(jaśnieje) bieleje‘ A.
» » 14 ,(jasne) ziemię w zorze‘ A.
» » 24 ,przechodzę‘ A, K; ,przychodzę‘ NP.

Str. 60.
VIII. GRAJEK.
I.
A, 45; K, k. 43; NP, 47.
Str. 61 w. 8 ,(W srebrnej kąpieli) Jaśni anieli‘ A.
» » 21 ,(I pokazał się) Uwidziałem ten‘ A.
» 62 » 5 ,szmery‘ NP; ,szumy‘ A; ,sznury‘ K.
» » 18 ,(Kochania) Żale a‘ A.
» » 23 ,(dzwonkami) osiką‘ A.

Str. 62.
II.

A, 48; K, k. 47; Pdr TgI 1913, I, 423; Śmigus, ilustr humor. kalendarz na r. 1914.
Str. 63 w. 9 ,(jasnym błyska) się otwiera‘ A.


Str. 63.
III.
A, 49; K, k. 48; NP, 51.

Str. 64.
IV.
A, 50; K, k. 51; Pdr TgI 1913, I, 423; Śmigus na r. 1914.

Str. 65 w. 8 ,(Hej) Kiej (jak) było tak‘ A; ,Hej, było tak‘ K, Pdr.

Str. 65.
V.
A, 51; K, k. 52; NP, 53.
Str. 66 w. 23 ,jak (słowiczek) zazula‘ A.
» » 24 ,(U mej) Gdzieś u‘ A.

Str. 67.
IX. U PROGA.
A, 54; Al; K, k. 56; Pdr TgI 1896, II, 966; NP, 59; WP3, 256.
Str. 67 w. 6 ,Już ci ta dusza‘ A, K, NP, WP; ,Mgiełką duszyczka‘ Al, Pdr.
» » 7 ,pierwsza‘ A, K, NP, WP; ,chłodna‘ Al, Pdr.
» zam. w. 8 ,W piersiach serdeczko kamieniem stanie‘ Al, Pdr.
» w. 13 ,Skróś izby‘ A, Pdr, K, NP, WP; ,W powietrzu‘ Al.
» » 16 ,Coś jakby‘ A, K, NP, WP; ,W izbie coś‘ Al, Pdr.
» » 18 ,synaczku‘ NP, WP; ,syneczku‘ A, Al, K, Pdr.
» 68 zam. w. 2 ,Bo to organy grają z kościoła‘ Al, Pdr.
» w. 3 ,To anioł gra tak‘ A, K, NP, WP; ,Grają organy‘ Al, Pdr.
» » 4 ,nią‘ A, K, NP, WP; ,już‘ Al, Pdr.
Str. 68 zam. w. 9 ,Latają w izbie cichuchne głosy‘ Al Pdr.
» » w. 12 ,Cości żaleje i łka i kwili‘ Al, Pdr.
» w. 14 ,W szybę‘ A, K, NP, WP; ,W szyby‘ Al, Pdr.
» » 15 ,trzęsie‘ WP; ,trąca‘ Al, Pdr; ,szumi‘ A, K, NP.
» » 16 — 20 brak w Pdr.
» » 18 ,(To ponad strzechą gołąb gdzieś lata)
Że mi już od niej i t. d.‘ A.
» zam. w. 18 ,To nad świronkiem zuzula lata‘ Al, Pdr.
» w. 19 ,To strzecha płacze‘ A, K, NP, WP; ,Zawodzi strzecha‘ Al, Pdr.
» zam. w. 23—24:

,Jeszczeć ta rosa łzami nie kanie,
,Jeszczeć ci pożyć, moje kochanie‘ Al, Pdr.

» — po w. 24:

,Cichy a cichszy, bledszy a prostszy...
Za czarnym borem śmierć kosę ostrzy,
Za czarnym borem śmierć kosę klepie,
Kładą się bujne trawy po stepie‘ Al, Pdr.

» zam. w. 25 ,A co mateńko, tak grzmi z daleka‘ Al, Pdr.
» w. 26 ,synaczku‘ A, K, NP, WP; ,syneczku‘ Al, Pdr.
» 69 » 2 ,Siekiera ato‘ WP; ,Bo to siekiera‘ A, Al, K, Pdr, NP.
» » 6 ,Jeszcze‘ A, K, NP, WP; ,Jeszczeć‘ Al, Pdr.
» » 7 ,miedze nie urosiły‘ A, K, NP, WP; ,łąki nie zarosiły‘ Al, Pdr.
» » 8 ,Jeszcze‘ WP; ,Jeszczeć‘ A, Al, K, Pdr, NP.
» zam. w. 10 ,W izbie anielskich szepty pacierzy‘ Al, Pdr.
» w. 11 ,bliższy chrzęst‘ A, K, NP, WP; ,chrzęst słychać‘ Al, Pdr.
Str. 69 w. 12 ,Noc idzie‘ A, K, NP, WP; ,Idzie noc‘ Al, Pdr.
» » 15 ,wiater‘ A, K, NP, WP; ,polem‘ Al, Pdr.
» » 19 ,Srebrzyste‘ WP; ,Łabędzie‘ A, K, NP.
» zam. w. 19 ,To szumią pióra, co mnie otulą‘ Al, Pdr.
» w. 22 ,nad to‘ WP; ,i to‘ A, Al, Pdr, K, NP.
» w. 23 ,Nad... nad‘ A, K, NP, WP; ,Na... na‘ Al, Pdr.
» 70 zam. w. 4 ,Przemów, Jasieńku, przemów, jedyny‘ Al, Pdr.
» w. 6 ,synaczku‘ A, K, NP, WP; ,syneczku‘ Al, Pdr.
» » 9 ,mateńko‘ A, K, NP, WP; ,len matko‘ Al, Pdr.
» » 12 ,dusza moja‘ A, K, NP, WP; ,moja dusza‘ Al, Pdr.
» » 17 ,miesiączek‘ K, NP, WP; ,(zmierzch gaśnie) (miesiączek) zmierzch gaśnie‘ A; ,zmierzch zagasł‘ Al, Pdr.
» po w. 16 następują w Pdr. w. 17—20 ze str. 68.
» w. 19 ,Umarły leży‘ A, K, NP, WP; ,Leży na ławie‘ Al, Pdr.

Str. 71.
II. SKRÓŚ WIEKÓW.

Str. 73.
I. SKRÓŚ WIEKÓW.
A, 61; K, k. 63; NP, 67.

Str. 73 w. 2 ,(Przez) (Skróś) Przez‘ A.

Str. 74.
II. APOKRYF.
A, 63; AlW; K, k. 64; Pdr TgI 1895, I, 155; NP, 71.

Str. 74 tytuł w Al ,List‘.

Str. 74 w. 1 ,z Edessy‘ A, K, NP; ,Edessy‘ Al, Pdr.
» » 5 ,uwinie‘ A, K, NP; ,owinie‘ Al, Pdr.
» » 6 ,niósł‘ A, K, NP; ,nieść‘ Al, Pdr.
» » 8 ,(prorok) lekarz‘ Al.
» » 10 ,oto jestem‘ A, K, NP; ,jestem twego‘ Al, Pdr.
» » 15 ,Abo‘ A, K, NP; ,I ten‘ Al, Pdr.
» » — ,młotem‘ A, K, NP, Al; Pdr.
» » 16 ,Lub‘ A, K, NP; ,I‘ Al, Pdr.
» 75 » 2 ,jęki i bóle‘ A, K, NP; ,bóle a jęki‘ Al, Pdr.
» » 3 i 7 ,Czarnym-ci ja jest‘ A, K, NP; ,Czarny ja jestem‘ Al, Pdr.
» » 8 ,miłosiernie‘ A, K, NP; ,miłościwie‘ Al, Pdr.
» zam. w. 12 ,Berła nie imam i nie siadam w Radzie‘ Al, Pdr.
» w. 13 ,księżyc‘ A, K, NP; ,miesiąc‘ Al, Pdr.
» » 14 ,(Gdy się jak robak wiję wśród mej pychy)
Gdy się w purpurze i t. d.‘ A.
» zam. w. 14 ,Kiedy się wiję tak, jak robak lichy‘ Al, Pdr.
» w. 15 ,Dworzany moje‘ A, K, NP; ,Dworzan(y)ie mo(je)‘ Al, Pdr.
» » 17 ,I tylko moje‘ A, K, NP; ,(Więc) I tylko (moje) wierne‘ Al, Pdr.
» » 18 ,oblicze i‘ A, K, NP; ,w ranach żywych‘ Al, Pdr.
» » 23 ,ratunku‘ A, K, NP; ,sposobu‘ Al, Pdr.
» » 24 ,(lecz) a‘ A, Al.
» » 25 ,idzie... prosty‘ A, K, NP; ,Wieść jest, żeś prosty i‘ Al, Pdr.
» » 28 ,Mógł cię oglądać‘ A, K, NP; ,Oglądać mógł cię‘ Al, Pdr.
» » 29 ,obmiótł‘ A, K, NP; ,omiótł‘ Al, Pdr.
» » 30 ,Wiosenny podmuch‘ A, K, NP; ,Wiośniany powiew‘ Al, Pdr.
» 76 » 3 ,Skróś‘ A, K, NP; ,Wskróś‘ Al, Pdr.
Str. 76 w. 6 ,Śmiertelnej chusty... wskrzesić‘ A, K, NP; ,Zgła śmiertelnego... wskrzeszać‘ Al, Pdr.
» » 9 ,(A) I‘ Al.
» » 13 ,rzekniesz‘ A, K, NP; ,każesz‘ Al, Pdr.
» » 15 ,martwą‘ A, K, NP; ,dziką‘ Al, Pdr.
» zam. w. 21 ,Że ani siewasz, ni kopiesz w swej grzędzie‘ Al, Pdr.
» w. 22 ,I‘ A, K, NP; ,A‘ Al, Pdr.
» » — ,(tak jak) choć mają je‘ Al.
» » 24 ,norę‘ A, K, NP; ,jamkę‘ Al, Pdr.
» » 26 ,Czemby... podzielić‘ A, K, NP; ,Czembym... podzielił‘ Al, Pdr.
» » 28 ,(Skrzynie) Juki‘ A.
» » 30 ,Cedrową skrzynkę‘ A, K, NP; ,Skrzynkę cedrową‘ Al, Pdr.
» » 32 ,(Hołd) Dań‘ A; ,Hołd‘ Al, Pdr.
» 77 » 2 ,zawrzyj‘ A, K, NP; ,zamknij‘ Al, Pdr.
» » — ,co toczą(ce)‘ Al.
» » 3 ,Co‘ A, K, NP; ,A‘ Al, Pdr.
» » — ,nie darom mym‘ A, K, NP; ,to nie darom‘ Al, Pdr.
» » 5 ,A‘ A, K, NP; ,(A) I‘ Al, Pdr.
» » 7 ,swojej‘ A, K, NP; ,własnej‘ Al, Pdr.
» » 8 ,niem i dostał‘ A, K, NP; ,i dostał tu‘ Al; ,i przysłał tu‘ Pdr.
» » 10 ,I mocą twoją dyszał‘ A, K, NP; ,I dyszał mocą twoją‘ Al, Pdr.
» » 11 ,oblewam‘ A, K, NP; ,oblany‘ Al, Pdr.
» » 13 ,z Edessy‘; ,Edessy‘ A, Al, K, Pdr, NP.
» zam. w. 14 ,Razem (ci) z mą duszą (całą) do Ciebie ślę, Chryste‘ Al, Pdr.

Str. 78.
III. TARPEJA.
A, 69; K, k. 71; NP, 79.
Str. 78 w. 4 ,(północną) wieczorną‘ A.
» 79 » 19 ,(sypać) rzucać‘ A.

Str. 80.
IV. NOC KRÓLEWSKA.
A, 72; K, k. 74; NP, 83.

Str. 85.
**V. W KARTUZYI.
Al.
Str. 85 w. 15 ,(palił) drżały‘ A.
» 86 » 16 ,krzyk(u) ni (odgłosu) poszept‘ A.
» » 21 ,(Niby) Jak zeschły liść (zeschły)‘ A.
» 87 » 1 ,w chór (pieśnią)‘ A.
» » 8 ,(spuszczony) zmartwiały‘ A.
» » 16 ,(I grzbiet i głowę przed królem gnie) I zgina grzbiet i t. d.‘ A.
» » 18 ,król (zawoła)‘ A.
» » 21 ,(Czego pożąda) I żądość swą‘ A.
» » 26 ,(światła) dnia‘ A.
» 88 » 2 ,(W mózgu ni w piersiach nie znalazł nic) A w mózgu‘ A.
» » 18 ,(O mowo, gdzieżeś, mowo) I wargi i t. d.‘ A.

Str. 90.
VI. PETKO SŁAWEJKOW.
A, 85; K, k. 86; Pdr TgI 1898, I, 406; NP, 99.
Str. 90 pod tytułem w Pdr ,Z cyklu: Drobiazgi z podróżnej teki‘.
» w. 7 ,srebrny morza‘ A, K, NP; ,morza srebrny‘ Pdr.
» 91 » 4 ,Czem cierpi‘ A, K, NP; ,Co pragnie‘ Pdr.
» » 5 ,Aż‘ A; ,A‘ K, NP.
» zam. w. 5 ,I zerwał mi się w piersiach ptak‘ Pdr.
» » w. 11 ,Któremi w serce tak mi bił‘ Pdr.
» w. 18 ,Gdy‘ A, K, NP; ,Co‘ Pdr.
Str. 91 w. 21 ,grom‘ A, K, NP; ,huk‘ Pdr.
» » 22 ,uwroty‘ A, K, NP; ,moroty‘ Pdr (źle odczytane z autografu).
» zam. w. 23 ,A on uderzył w nieba próg‘ Pdr.
» w. 24 ,krwawo-złoty‘ A, K, NP; ,modro-złoty‘ Pdr.
» » 26 ,hen‘ A, K, NP; ,het‘ Pdr.
» » 28 ,(płaczem) smutkiem‘ A.
» » — ,Ogromnym‘ A, K, NP; ,Śmiertelnym‘ Pdr.
» 92 » 2 ,Śmiertelny‘ A, K, NP; ,Troisty‘ Pdr.
» » 9 ,szła od gór‘ A, K, NP; wiała z gór‘ Pdr.
» zam. w. 12 ,I szuwar het i wrzosy‘ Pdr.
» w. 21 ,wieczny‘ A, K, NP; ,ziemi‘ Pdr.

Str. 93.
VII. LIST IMCI PANA RUDOMINY.
A, 91; K, k. 91; Pdr TKL 1899, 41; NP, 105; WP3, 347.
Str. 93 w. 1 ,Mój‘ A, K, NP, WP; ,Hej‘ Pdr.
» » 3 ,A choć to u mnie‘ WP; ,A chociaż nie mam‘ A, K, Pdr, NP.
» 94 » 2 ,światu‘ A, K, NP, WP; ,ludziom‘ Pdr.
» » 7 ,Iżby‘ A, K, NP, WP; ,Żeby‘ Pdr.
» zam. w. 10 ,Losy narodów przez swoje igrzyska‘ Pdr.
» w. 10 ,czyniący‘ Pdr; ,czyniąc‘ A, K, NP, WP.
Jak widać z Pdr, poetka zamierzała dać wiersz 11-tozgłoskowy; przez nieuwagę jednak tak w A jak i w K, NP, WP, wymknął się się wiersz 10-zgłoskowy.
» » 15 ,Za ornamentum‘ WP; ,Zaś za ornament‘ A, K, Pdr, NP.
» » 19 ,puściwszy w lot‘ A, K, NP, WP; ,rozpuściwszy‘ Pdr.
» » 24 ,dnia‘ WP; ,dzień‘ A, K, Pdr, NP.
» » 25 ,świat‘ A, K, NP, WP; ,pierś‘ Pdr.
Str. 94 zam. w. 28 ,Jak bohaterska, dech żywiąca karta Pdr.
» w. 30 ,święconą‘ A, K, NP, WP; ,wzniesioną‘ Pdr.
» 95 » 3 ,mierz szerokość‘ A, K, NP, WP; ,zaś szeroki‘ Pdr.
» » 5 ,Ten ci jest własny‘ WP; ,Taki jest bowiem‘ A, K, Pdr, NP.
» » 7 ,Niech im‘ WP; ,Niechaj‘ A, K, Pdr, NP.
» » 9 ,orzeł im się‘ WP; ,orzeł pióra‘ Pdr; ,piór rozwiej się‘ A, K, NP.
» » 13 ,Więc‘ WP; ,Bo‘ A, K, Pdr, NP.
» » 18 ,I‘ WP; ,Więc‘ A, K, Pdr, NP.
» » 19 ,bym we krwi‘ NP, WP; ,i nim krwią‘ A, K, Pdr.
» zam. w. 28 ,Miłej ojczyźnie oddawszy swe zdrowie‘ Pdr.
» 96 w. 3 ,archanioła‘ WP; ,tam anioła‘ A, K, Pdr, NP.
» zam. w. 4 ,Jak zmartwychwstania jasną księgę czyta‘ A, K, Pdr, NP.
» w. 5 ,A zaś‘ WP; ,I jak‘ A, K, Pdr, NP.
» » 6 ,poświacie‘ WP; ,światłości‘ A, K, Pdr, NP.
» » 9 ,sądu‘ WP; ,sądnym‘ A, K, Pdr, NP.
» » — ,na rekurs straszliwy‘ A, K, NP, WP; ,każdy stanie żywy‘ Pdr.
» » 10 ,czaszki‘ WP; ,głowy‘ A, K, Pdr, NP.
» » 11 ,wyrzezaj te‘ A, K, NP, WP; ,te wyrzezaj‘ Pdr.
» » 13 ,ich wydała‘ WP; ,wydawała‘ A, K, Pdr, NP.
» » 16 ,niewygasłe‘ K, NP, WP; ,nieugasłe‘ A, Pdr.
» » 18 ,zdruzgoce‘ A, K, NP, WP; ,druzgoce‘ Pdr.
» » 22 ,ostawa‘ A, K, NP, WP; ,zostanie‘ Pdr.

Str. 97.
VIII. Z LISTÓW ŚW. KATARZYNY.
Al; Pdr »Pamięci Jana Gadomskiego — Koledzy«. Warszawa 1907, str 110; TgI 1913, I, 83; KL 1913, 6 lutego.
Na boku Al zanotowała poetka własnoręcznie: ,Można użyć tylko do zbiorowego wydania. M. K‘.
Str. 97 w. 2 ,(tego) onego, co (to)‘ A.
» » 7 ,(Więc) (A) Więc‘ A.
» » 8 ,(Z wielkiem kwapieniem ducha) Z wielkiem kwapieniem‘ A.
» » 9 ,(dziwnie) bardzo‘ A.
» » 14 ,(i) nie (słuchał) rozumiał‘ A.
» 98 » 3 ,(przez pierś) serce‘ A.
» » 4 ,(nasz, wcale) a nie ja‘ A.
» » 10 ,(Z win) Rozwiązan(y) (i zupełnie) z winy swej i całkiem święcie‘ A.
» » 11 ,(Lecz) A‘ A.
» » 14 ,(paliły) jarzyły‘ A.
» » 15 ,(przyjął) wziął‘ A.
» » 16 ,(Którą poranne słońce wyzłacało) Na którą i t. d.‘ A.
» » 18 ,(Nie opuszczaj mnie) Stój przy mnie blizko‘ A.
» » 19 ,(A) Co mówiąc (zaś)‘ A.
» » — ,jak na wielkiem‘ Pdr, TgI, KL; ,jako na wielkiem by na‘ A.
» » 20 ,(hojny) znojny‘ A.
» » 26 ,Chryste, (Jezu) Chryste‘ A.
» » 30 ,Zapamiętana w strzelistej modlitwie‘ Pdr, TgI, KL; (Trwając) W nieustającej (za niego) strzelistej modlitwie‘ A.
» » 31 ,dość i dość‘ Pdr, TgI, KL; ,(dość) wiele i (dość) A.
» » 32 ,a‘ Pdr, TgI, KL; ,i‘ A.
» 99 » 4 ,Jak ono‘ Pdr, TgI, KL; ,Jako to‘ A.
» » 10 ,śmierci niema‘ Pdr, TgI, KL; ,niema śmierci‘ A.
» » 13 ,obwiał‘ Pdr, TgI, KL; ,przewiał‘ A.
» » 15 ,Tak bić zaczęła‘ Pdr, KL, TgI; ,I tak nadeszła‘ A.
» zam. w. 20 , A oczy moje zawarły jej ręce‘ A.
Str. 99 w. 21 ,(Więc) I‘ A.
» po w. 26:

,(Niech pieśń i miejsce to zapachnie kwiatem,
Gdzie krew przelana była pokutnika...
Niech się rozśpiewa skróś, niebem i światem
Ognio-Serafów harfiana muzyka...
Niech śmierć i miłość tchem swym mnie obwieje,
...Wyciągam ręce... roztapiam się... mdleję...)‘ A.

» data w Al, TgI.

Str. 101.
III. BRACIOM PIEŚNIARZOM.

Str. 103.
I. TOAST Z ODDALI.
A, 98; K, k. 18; Pdr TKL 1900, nr. 16; LCh, 79; NP, 113; KL 1907, nr. 244.
Str. 103 tytuł w Pdr ,Toast wiosenny‘.
» zam. w. 2 ,Nowej wiosny wznoszę czaszę‘ Pdr.
» » » 3 ,Wznoszę życia śpiew‘ Pdr; ,Życia wznoszę śpiew‘ LCh, KL.
» w. 4 ,gliny‘ A, K, LCh, NP, KL; ,matki‘ Pdr.
» » 5 ,skowrończemi‘ A, K, Pdr, NP; ,ojczystemi‘ LCh, KL.
» » 10 ,rozstrzeni‘ A, Pdr, K, NP; ,przestrzeni‘ LCh, KL.
» » 11 ,my spojeni‘ A, K, NP; ,uniesieni‘ Pdr, LCh, KL.
» » 13 ,Z niedobytych‘ A, K, NP, LCh, KL; ,W niezdobytych‘ Pdr.
» » 16 ,pomocnej‘ A, K, NP; ,grobowej‘ Pdr, LCh, KL.
» » 20 ,już‘ A, K, LCh, KL, NP; ,jej‘ Pdr.
» zam. w. 21 ,Miljonowych dusz‘ LCh, KL.
» » » 23 ,Pieśń nad życia dźwięczy nocą‘ LCh, KL; ,Ponad życia śpiewa nocą‘ Pdr.
» data w Pdr.

Str. 104.
II. BRACIOM PIEŚNIARZOM.
I.
A, 103; K, k. 103; NP, 119; WP3, 337; »Jednodniówka P. T. G. 1908«. (JK) Kijów 1908, str. 16.
Str. 104 tytuł w JK ,Z księgi ducha‘.
» zam. w. 7:
,A zaś jej pęd daj i huk i strój‘ A, K, NP, JK.
» zam. w. 8: ,Rzek (górskich) wielkich, rwących w morze‘ A, K, NP; ,Rzek rwących wiosną w morze‘ JK.
» zam. w. 10 ,Gdy pola noc oblata‘ JK.

Str. 104.
II.
A, 104; K, k. 104; NP, 120; GC, 58.
Str. 105 w. 5 ,wieczystą‘ GC; ,najczystszą‘ A, K, NP.
» » 6 ,W pieśni‘ GC; ,Pieśni‘ A, K, NP.

Str. 105.
III.
A, 105; K, k. 105; Pdr KW 1896, nr. 261; NP, 121.
Str. 105 tytuł ,Pieśniarzom‘ Pdr.
» w. 12 ,złotą czarą‘ A, K, NP; ,czarą wina‘ Pdr.
» » 14 ,czarnych‘ A, K, NP; ,srebrnych‘ Pdr.
» » 17 ,w niej huczy‘ A, K, NP; ,jej echem‘ Pdr.
» » 19 ,kojąc świat‘ A, K, NP; ,w ciszy ci‘ Pdr.
» zam. w. 20—21:
,Na księżycowych strunach gra,
I wtedy gdy cię woła w bój‘ Pdr.
» w. 22 ,ducha pada‘ A, K, NP; ,pada jako‘ Pdr.
» » 23 ,budzi cię‘ A, K, NP; ,pcha cię w lot‘ Pdr.

Str. 106.
IV.
A, 106; K, k. 106; NP, 122.

Str. 108.
III. MODLITWA PIEŚNIARZA.
A, 110; K, k. 110; Pdr KN 1897, nr. 2; NP, 127.
Str. 108 w. 2 ,Daj innym‘ A, K, NP; ,Innym daj‘ Pdr.
» » 3 ,na‘ A, K, NP; ,i‘ Pdr.
» » 6 ,twoje‘ A, K, NP; ,swoje‘ Pdr.
» » 9 ,pieśń‘ A, K, NP; ,pieśń ich‘ Pdr.
» » 11 ,ląd‘ A, K, NP; ,lądy‘ Pdr.
» zam. w. 13 ,Niech z mlecznej drogi‘ Pdr.
» w. 18 ,Malują‘ A, K, NP; ,Rozmają‘ Pdr.
» » 19 ,jej‘ A, K, NP; ,im‘ Pdr.
» zam. w. 22 ,I owoc daj‘ Pdr.
» w. 23 ,daj‘ A, K, NP; ,pól‘ Pdr.
» zam. w. 24 ,Na harf królewskich‘ Pdr.
» 109 » » 1 ,Niechaj przed światem‘ Pdr.
» w. 2 ,stoją‘ A, K, NP; ,stają‘ Pdr.
» zam. w. 3 ,Niech jasnej sławy im‘ Pdr.
» w. 4 ,Niech‘ brak w Pdr.
» » 15 ,burz‘ A, K, NP; ,burzy‘ Pdr.
» zam. w. 17 ,Mnie bój i walkę‘ Pdr.
» » » 19 ,Im wieku poklask‘ Pdr.
» » » 21—22:

,Tylko mi daj
Te bratnie wzruszyć dusze‘ Pdr.


Str. 110.
IV. POSŁANIE.
A, 114; K, k. 113; NP, 131.
Str. 111 w. 8 ,jutra‘ NP; ,ducha‘ A, LK.

Str. 113.
IV. LISTY Z NAD MORZA.

Str. 115.
I. O, JEST MI DOBRZE...
A, 118; K, k, 116; Pdr Kr 1897, 32; NP, 135.
Str. 115 zam. w. 3—4:

,A tak na krańcu stoję tutaj ziemi
Myślami memi‘ Pdr.

» » w. 6 ,Latam nad tłumy‘ Pdr.
» w. 11 ,A‘ A, K, NP; ,I‘ Pdr.
» po w. 12:

O, jest mi dobrze! Wy moi tam wszyscy,
Tak tutaj żywi, tak widni, tak blizcy,
Że zaraz za mgłą, za zorzą, za gwiazdą
Czuję me gniazdo...
I wprost z pól naszych przynoszą mi fale
Głosy i żale‘ Pdr.

» w. 14 ,szepcą rozmowę‘ A, K, NP; ,dyszą rozmową‘ Pdr.
» » 20 ,wszelka znikomość‘ A, K, NP; ,piętno ułomne‘ Pdr.
» 116 » 1 ,ogniami‘ A, K, NP; ,w płomieniu‘ Pdr.
» » 11 ,jasnemi‘ A, K, NP; ,lekkiemi‘ Pdr.
» zam. w. 13 ,Nic mnie nie trzyma, gdy stąpić chcę nogą‘ Pdr.
» w. 13 (Nic mnie nie) I nic nie wstrzyma, gdy (stąpić chcę) stąpię nogą‘ A.

Str. 117.
II. WIĘC STOJĘ TUTAJ...
A, 120; K, k. 118; Pdr Kr 1897, 32; NP, 137.
Str. 117 w. 1 ,stoję‘ NP; ,staję‘ A, K, Pdr.
» » 3 ,pochwycił‘ A, K, NP; ,ujmuje‘ Pdr.
» » 12 ,Gniazda‘ A, K, NP; ,Gniazd swych‘ Pdr.
» » 14 ,blizkich pewnego‘ A, K, NP; ,późnych nie szukam‘ Pdr.
» » 15 ,już‘ A, K, NP; ,me‘ Pdr.
» » 18 ,o tem bez łez‘ A, K, NP; ,o nich bez skarg‘ Pdr.
Str. 118 » 4 ,tnie w tysiąc‘ A, K, NP; ,w tysiąc rwie‘ Pdr.
» » 5 ,dla‘ A, K, NP; ,o‘ Pdr.
» » 8 ,Co odlatują‘ A, K, NP; ,Ku odlotowi‘ Pdr.
» » 10 ,te zorze‘ A, K, NP; ,tę zorzę‘ Pdr.
» zam. w. 11 ,Co są i trwają, choć skryły je chmury‘ Pdr.
» w. 12 ,z sobą wiodą‘ A, K, NP; ,przyniosą nam‘ Pdr.
» » 14 ,Ku pieśni, która wieszczyła‘ A, K, NP; ,Echem za pieśnią, co wieszczy‘ Pdr.
» zam. w. 17: ,I pod posową bezpieczną się garną‘ Pdr.
» w. 18 ,zmierzch zachodzi‘ A, K, NP; ,zmierzchy idą‘ Pdr.
» zam. w. 21 ,Jęku swojego i zorzy godziną‘ Pdr.

Str. 119.
III. O, NIEMA PRAWDY...
A, 123; K, k. 120; NP, 139.

Str. 119 w. 3 ,(ogromna) a cicha‘ A.

Str. 120.
IV. NIE, NIE JEST MI DZIŚ...
A, 125; K, k. 121; NP, 140.

Str. 120 w. 8 ,Iż‘ NP; ,Co‘ A, K.

Str. 121.
V. NAD WIELKIEM MORZEM...
A, 126; K, k. 122; Pdr Kr 1897, 112; NP, 141.
Str. 121 w. 9 ,rozpala‘ A, K, NP; ,zapala‘ Pdr.
» » 15 ,głąb bezdenną‘ A, K, NP; ,toń bezmierną‘ Pdr.
» » 17 ,me‘ A, K, NP; ,mi‘ Pdr.
» » 20 ,(choćby cień) oblicze‘ A.
Str. 121 w. 22 ,Skróś‘ A, K, NP; ,Wśród‘ Pdr.
» » 23 ,to widzenie‘ A, K, NP; ,te widzenia‘ Pdr.
» zam. w. 24 ,Wskróś czasów cienia‘ Pdr.

Str. 122.
VI. STRUMIENIOM POLNYM...
A, 128; K, k. 124; Pdr Kr 1897, 112; NP, 143.
Str. 122 zam. w. 3 ,A ja im każę iść ku tym wyrajom‘ Pdr.
» » w. 5 ,Przez wielkie bory pójdą i przez rzeki‘ Pdr.
» w. 7 ,wichru‘ A, K, NP; ,wiatru‘ Pdr.
» » 9 ,i‘ A, K, NP; ,iż‘ Pdr.
» » 11 ,pomgliste‘ A, K, NP; ,liljowe‘ Pdr.
» » 13 ,gdy w chaty tej‘ A, K, NP; ,czy w nasze tam‘ Pdr.
» » 14 ,nadejdzie... i‘ A, K, NP; ,nadchodzi... a‘ Pdr.
» » 16 ,ono od was‘ A, K, NP; ,wasze od nich‘ Pdr.
» w. 21 ,A‘ A, K, NP; ,I‘ Pdr.
» » 22 ,Że‘ A, K, NP; ,Iż‘ Pdr.
» 123 » 1 ,I‘ A, K, NP; ,A‘ Pdr.
» » 3 ,I strun dźwięczących‘ A, K, NP; ,Bo tu strun dźwięcznych‘ Pdr.
» zam. w. 4 ,Sieć, co jest drżeniem serca mego drżąca‘ Pdr.
» w. 5 ,I‘ NP; ,A‘ A, K, Pdr.
» » — ,zna‘ Pdr; ,ma‘ A, K, NP.
» zam. w. 7—8:

,Więc w każdej porze i o każdej chwili
Usłyszeć mogę, co wy tam mówili‘ Pdr.


Str. 125.
V. PODWIOŚNIE.

Str. 127.
I. HEJNAŁ.
A, 132; K, k. 128; Pdr »Na odsłonięcie pomnika Mickiewicza w Krakowie, wyd. Słowo Polskie«. Lwów 1898, 16; NP, 149.
Str. 127 tytuł w Pdr: ,Na rok Mickiewiczowski 1898‘.
» zam. w. 2 ,Oto nam już bić zaczyna‘ Pdr.
» w. 3 ,wiosny tej‘ A, K, NP; ,w roku tym, Pdr.
» » 4 ,Syna‘ A, K, NP; ,Ojca‘ Pdr.
» » 5 ,z zmierzchów jej‘ A, K, NP; ,z mroków nam‘ Pdr.
» » 9 ,idzie‘ A, K, NP; ,wschodzi‘ Pdr.
» » 11 ,ziemi się‘ A, K, NP; ,nam się czas‘ Pdr.
» zam. w. 12 ,Co szal sądnych wagi zniża‘ Pdr.
» » » 15 ,Co żar rzuci w pierś tysiąca‘ Pdr.
» w. 16 ,dzień powstanie‘ A, K, NP; ,trójca wstanie‘ Pdr.
» » 18 ,Anioł... po‘ A, K, NP; ,Duch już niesie po tym‘ Pdr.
» 128 » 2 ,Czarnych borów‘ A, K, NP; ,Ziem zamarzłych‘ Pdr.
» » 3 ,Zakwitają‘ A, K, NP; ,Już się kwiecą Pdr.
» zam. w. 6. ,Gdzie z swym ludem są prorocy‘ Pdr.
» w. 7 — 12 brak w Pdr.

Str. 129.
II. PODWIOŚNIE.
I.
A, 135; K, k. 130; Pdr TgI 1904, I, 331; NP, 153; WP3, 237.

Str. 129 w. 4 ,rozmaju‘ A, K, NP, WP; ,kwiecista‘ Pdr.

Str. 129 w. 9 ,szumu‘ A, K, NP, WP; ,wichru‘ Pdr.
» » 15 ,stoczysz‘ A, K, Pdr, NP, WP; ,stoczym‘ Pdr.

Str. 129.
II.
A, 136; K, k. 132; Pdr TgI 1904, I, 331; NP, 154; WP3, 240.

Str. 130 w. 6 ,z czarnych ugorów‘ A, K, Pdr, NP; ,kwieciem wolności‘ WP.

Str. 130.
III.
A, 137; K, k. 133; Pdr TgI 1904, I, 331; NP, 155; WP3, 238.
Str. 130 w. 10 ,te orne‘ A, K, NP, WP; ,zbożowe‘ Pdr.
» zam. w. 12 ,Zorzom podesłany‘ Pdr.
» » » 20 ,Mroki dusz rozbieli‘ Pdr.
» w. 21 ,rodzi‘ A, K, NP, WP; ,zrodzi‘ Pdr.
» zam. w. 23 ,Pełne rosy, tęcz i blasków‘ Pdr.
» w. 26 ,Świeżym‘ A, K, NP, WP; ,Nowym‘ Pdr.
» » 29 ,nocy pójdzie‘ A, K, NP, WP; ,pójdzie czarnych‘ Pdr.
» » 31 ,mocna‘ A, K, NP, WP; ,żywa‘ Pdr.
» » 32 ,wyzwoli‘ WP; ,zażywi‘ A, K, NP; ,rozżywi‘ Pdr.

Str. 131.
IV.
A, 139; AlW; K, k. 135; NP, 157.
Str. 131 w. 4 ,nową‘ A, K, NP; ,czynu‘ Al.
» » 12 ,stygnie‘ brak w Al.
» » 15 ,czoła‘ A, Al; ,czoło‘ K, NP.

Str. 131.
V.
A, 141; K, k. 137; Pdr TgI 1904, I, 331; NP, 159.
Str. 132 w. 1 ,pstrzy się‘ A, K, NP; ,ćmi się‘ Pdr.
» » 4 ,świat tak faluje‘ A, K, NP; ,pola falują‘ Pdr.
» » 6 ,Pola‘ A, K, NP; ,Miedze‘ Pdr.
» zam. w. 8 ,W głuchych poszumach coś szepce, coś dysze‘ Pdr.

Str. 132.
VI.
A, 142; K, k. 138; Pdr TgI 1904, I, 332; NP, 160.
Str. 132 w. 15 ,wieczorowej‘ A, Pdr; ,niewzruszonej‘ K, NP.
» zam. w. 17 ,I mój dech w nim posłyszy‘ Pdr.
» » » 19 ,Niesiony jest ból świata‘ Pdr.

Str. 132.
VII.
A, 143; K, k. 139; Pdr TgI 1904, I, 332; NP, 161; WP3, 241.
Str. 133 w. 5 ,szukał sobie‘ WP; ,sobie szukał‘ A, K, Pdr, NP.
» » 6 ,W tchnieniu tej‘ A, K, NP; ,W oddechu‘ Pdr.
» » 8 ,wrzawę noc‘ A, K, NP; ,cisza go‘ Pdr.
» » 9 ,do oczu‘ A, K, NP; ,gorące‘ Pdr.
» zam. w. 13 ,I znowu będzie bolał, żył‘ A, K, Pdr, NP.

Str. 134.
III. WEZWANIE.
A, 147; K, k. 144; NP, 165.

Str. 134 w. 5 ,nań‘ NP; ,i‘ A, K.

Str. 137.
VI. PIEŚNI TĘSKNOTY.

Str. 139.
I. PRZYGRYWKA.
A, 167; K, k. 165; NP, 183.

Str. 140.
II. DALEKO, DALEKO...
A, 168; K, k. 166; Pdr TgI 1904, I, 332; NP, 184.
Str. 140 w. 6 ,żar szczęścia‘ A, K, NP; ,już światło‘ Pdr.
» » 7 ,łez‘ A, K, NP; ,za‘ Pdr.

Str. 141.
III. PIOSENKA MOJA...
A, 169; K, k. 167; Pdr KW 1897, nr. 58; NP, 185.
Str. 141 w. 3 ,I o podwiośniu‘ A, K, NP; ,Skowronkiem w polach‘ Pdr.
» » 19 ,jasne‘ A, K, NP; ,złote‘ Pdr.
» » 20 ,obcem‘ A, K, NP; ,włoskiem‘ Pdr.

Str. 142.
IV. POWRÓCĄ DO WAS...
A, 171; AlW; K, k. 169; Pdr KW 1898, nr. 211; NP 187; WP3, 203; TgI 1912, II, 846
Str. 142 w. 7 ,skargi‘ TgI; ,duszy mej‘ A, Al, K, Pdr, NP, WP.
» » 11 ,życia‘ TgI; ,żywota‘ A, Al, K, Pdr, NP, WP.
» » 13 ,kiedy‘ A, NP, WP, TgI; ,(kiedy) jeśli‘ Al; ,jeśli‘ Pdr.
» » 14 ,Rzuci garść‘ A, K, NP, WP, TgI; ,Garść rzuci‘ Al, Pdr.
» » 15 ,jeszcze‘ TgI; ,jeszcze i‘ A, Al, Pdr, NP, WP.

Str. 143.
V. ULATUJĄ NASZE PTAKI...
A, 172; K, k. 170; NP, 188.

Str. 144.
VI. OJ, ZAWYŁY...
A, 172; K, k. 171; NP, 189.
Str. 144 w. 3 ,mu głowę‘ NP, wyd. nowe; ,koronę‘ A, K, NP.

Str. 145.
VII. JEŚLI Z PIERSI...
A, 174; K, k. 172; NP, 190.

Str. 146.
**VIII. MNIE SĄDZONO...
A, 175; K, k. 173.

Str. 146 w. 6 ,(wielkiej) jasnej‘ A.

Str. 147.
IX. W MAŁEJ PIOSNCE...
A, 176; K, k. 174; Pdr KW 1895, nr. 33; NP, 191.
Str. 147 tytuł w Pdr ,Przygrywka‘.
» w. 18 ,rodzonych‘ A, K, NP; ,najmilszych‘ Pdr.

Str. 148.
X. PO DRODZE TEJ...
A, 177; K, k. 176; Pdr KW 1895, nr. 33; NP, 193.
Str. 148 tytuł w Pdr ,Pieśni i piosenki‘.
» w. 5 ,Ja‘ A, K, NP; ,I‘ Pdr.
» zam. w. 10 ,Ten promień słońca w złocie‘ Pdr.

Str. 149.
XI. JEST W PIERSI MOJEJ...
A, 178; K, k. 177; NP, 194; WP3, 202.

Str. 149 w. 1 ,w piersi mojej‘ WP; ,w mojej piersi‘ A, K, NP.

Str. 150.
XII. PUSTA, MARTWA...
A, 179; K, k. 178; LCh, 139; Odk ze zbiorów Władysława Korotyńskiego; NP, 195.
Str. 150 tytuł w LCh i Odk ,Na ugorze‘.
» w. 3 ,nad nią‘ A, K, Odk, NP; ,po niej‘ LCh.
Str. 150 zam. w. 5—8:

,Wicher tylko orze ziemię w brózdy i zagony,
Tuman tylko rzuca ziarno na kąkolu plony‘
LCh.

» zam. w. 7 ,Tuman orze ziemię czarną‘ Odk.
» » » 11—16:

,Indziej porwał pracowniki
Życia bój i ruch,
Indziej porwał myśli, serca i chęci i moce...
— Smętny chodzi duch narodu przez pola sieroce‘. LCh.

» zam. w. 14—16:

,Gdzie serdeczne moce? —
Smętny chodzi duch i płacze
Przez pola sieroce‘ Odk.

» po w. 16:

,O wy, ciche, wy, uśpione
W długą noc i w cień!
Późno słońce wasze wschodzi,
Późno wstaje dzień...
Z waszych siewów — czarne kłosy i gorzkie kołacze,
Nieoschnięte wasze rosy, nieotarte płacze...

Kto wywiedzie pług na łany,
Pieśni puści głos?
Kto posieje złote żniwo
Pod pobrzęki kos?...
Zapomnianej pracy dziale — kto ci odda znoje?
Kto ukocha chleb twój czarny, wody twojej zdroje?...

O, najcięższym z bólów ziemi
Jest — martwoty ból!...
Nieobsiane ludu pole
— Najsmętniejszem z pól...

Ziarno życia nie runieje, ptak tam nie świegoce,
Tylko smętny duch tam chodzi, przez szlaki sieroce!‘ LCh.


Str. 151.
XIII. ŚPIEWAJ, SŁOWICZKU...
A, 180; K, k. 179; Pdr KW 1898, nr. 133; NP, 196; WP3, 201.
Str. 151 w. 4 ,Wichrowy dech‘ WP; ,Burzliwy wiatr‘ Pdr; ,Burzliwej dech‘ A, K, NP.
» » 10 ,stargał‘ A, K, NP, WP; ,strącił‘ Pdr.


Str. 152.
*XIV. CZEKAJ NA KWIAT...
A, 181; K, k. 180; Pdr Sfinks 1911, 166.


Str. 153.
VII. W GŁUCHYM LESIE.

Str. 155.
I. W GŁUCHYM LESIE.
A, 183; K, k. 182; Pdr TgI 1901, I, 781; NP, 191.
Str. 155 w. 6 ,w żar‘ Pdr; ,żar‘ A, K, NP.
» » 12 ,w głuchym‘ NP; ,w tęsknym‘ A, K.
» zam. w. 12 ,W szerokim, tęsknym szumie‘ Pdr.


Str. 156.
II. IDZIESZ DO MNIE...
A, 184; K, k. 183; Pdr TgI 1901, I, 781; NP, 200.

Str. 156 w. 7 ,Nim‘ A, K, NP; ,Gdy‘ Pdr.

Str. 157.
III. W SZEROKIEM, PUSTEM POLU...
A, 185; K, k. 184; Pdr TgI 1901, I, 781; NP, 201.
Str. 157 w. 7 ,klęczy‘ A, K, NP; ,szepce‘ Pdr.
» » 8 ,szepcąc‘ A, K, NP; ,ciche‘ Pdr.
» » 10 ,pustki mrok się‘ A, K, NP; ,pola mroki‘ Pdr.
» » 18 ,zawieję‘ A; ,zawieje‘ K, NP, Pdr.
» 158 zam. w. 2 ,I łzy i pieśni prószą‘ Pdr.
» w. 3 ,w naszem‘ A, K, NP; ,w pustem‘ Pdr.


Str. 159.
IV. TU SIĘ DROGA ZAŁAMAŁA...
A, 187; K, k. 186; Pdr »Sami sobie, książka zbiorowa na rzecz warszawskiej Kasy literackiej »Grosz do grosza«. Warszawa, 1900, str. 110; NP, 203.
Str. 159 w. 3 ,stoi‘ A, K, NP; ,płacze‘ Pdr.
» » 4 ,stoi‘ A, K, NP; ,milczy‘ Pdr.
» » 5 ,(próchna) prochu‘ A.
» » — ,prochu garstka‘ A, K, NP; ,garstka prochu‘ Pdr.
» » 13 ,widne było‘ A, K, NP; ,w zorzach stało‘ Pdr.
» » 15 ,cichość była‘ A, K, NP; ,była cichość‘ Pdr.
» » 17 ,(niebem) głuszą‘ A.
» » — ,przemknął głuszą‘ A, K, NP; ,zadrgnął echem‘ Pdr.
» » 18 ,przemknął‘ A, K, NP; ,powiał‘ Pdr.
» 160 zam. w. 2—4:

,Snop cierniowy miał nad głową,
I zwinięte skrzydła czarne,
I twarz cichą, piorunową‘ Pdr.

» w. 3 ,(długie) wielkie‘ A.
» » 7 ,patrzył na mnie‘ A, K, NP; ,na mnie patrzał‘ Pdr.
» zam. w. 9 ,Tylko ziemia się rozwarła‘ Pdr.
» » » 11 ,Tylko oczy moje w ogniach‘ Pdr.
Str. 160 w. 14 ,Najdroższa‘ A, K, NP; ,Najmilsza‘ Pdr.
» » 15 i 16 ,Tu‘ A, K, NP; ,Tak‘ Pdr.


Str. 161.
GŁOSY CISZY.

Str. 163.
I. JAKO HUK OCEANOWY...
Pdr TgI 1897, I, 362; GC, 7.
Str. 163 tytuł ,Przygrywka‘ Pdr.
» w. 4 ,Wichrem‘ GC; ,Tchem wichrowym‘ Pdr
» » 6 ,w‘ brak w Pdr.
» » 12 ,poszmer‘ GC; ,szmery‘ Pdr.
» » 14 ,Jako‘ GC; ,I jak‘ Pdr.
» » 16 ,Westchnienie róży‘ GC; ,róży westchnienie‘ Pdr.
» » 18 brak w Pdr.


Str. 164.
III. POWIEM CI...
Pdr TgI 1897, I, 362; GC, 8.

Str. 164 w. 10 ,I‘ GC; ,A‘ Pdr.

Str. 165.
III. KTO NA WIECZNE...
GC, 9.

Str. 166.
IV. NIE POŻĄDAJ WYNIOSŁOŚCI...
GC, 10.

Str. 167.
V. RADOŚCI, GDZIE SĄ...
GC, 11.


Str. 169.
VI. A KIEDY IDZIESZ...
Pdr TgI 1897, I, 362; GC, 13.
Str. 169 w. 4 i 8 ,zatrzymawa‘ GC; zatrzymywa‘ Pdr.
» » 11 ,słońce‘ GC; ,zorze‘ Pdr.


Str. 171.
VII. NA NIEŚMIERTELNEM...
Pdr »Pisanka. Książka zbiorowa pod red. Józefa Jankowskiego«. Warszawa 1900, str. 53.

Str. 172.
VIII. MISTRZ PRAWDY...
GC, 15.

Str. 173.
IX. ŚLEPA WIARA...
GC, 16.

Str. 174.
X. NIE POŻĄDAJ DLA SIEBIE...
Pdr TgI 1897, I, 382; GC, 17.
Str. 174 w. 6 ,A‘ GC; ,I‘ Pdr.
» » 10 ,Z całej‘ GC; ,I całej‘ Pdr.
» » 12 ,posiadł wieczne‘ GC; ,posiąść mogło‘ Pdr.
» » 19 ,też zamknąć‘ GC; ,zamykać‘ Pdr.
» » 20 ,ducha‘ GC; ,nieba‘ Pdr.


Str. 175.
XI. SŁABOŚCIĄ NIENAWIŚCI...
Pdr TgI 1897, I, 362; GC, 19.

Str. 175 w. 4 brak w GC.

Str. 175 zam. w. 5 ,Ani szarf mlecznych bez końca‘ Pdr.
» w. 11 ,i‘ GC; ,czy‘ Pdr.


Str. 176.
XII. ŻYJ — NIE W CHWILI...
Pdr KW 1897, nr. 113; GC, 20.

Str. 176 tytuł ,Fragmenty‘ Pdr.

Str. 177.
XIII. NIE DAJ, BY SŁOŃCE...
GC, 21.

Str. 178.
XIV. CO MYŚLISZ?...
GC, 22.

Str. 179.
XV. TEGO SIĘ STRZEŻ...
Pdr TgI 1897, I, 382; GC, 23.
Str. 179 zam. w. 2 ,By nie rzucało serce twoje cienia‘ Pdr.
» » » 8 ,Blask słońca nie rozproszy‘ Pdr.


Str. 180.
XVI. NIC TU SKOŃCZONEM NIE JEST...
Pdr KW 1897, nr. 80; GC, 24.
Str. 180 w. 9 ,wiecznie‘ brak w Pdr.
» » 10 ,i nie jest‘ GC; ,ni‘ Pdr.
» » 13 ,Lśni‘ GC; ,Jest‘ Pdr.
» 181 » 1 ,widne i znaczone‘ GC; ,są rzucone‘ Pdr.


Str. 182.
XVII. DUCHU, NIE PRZEKLINAJ...
Pdr TgI 1897, I, 383; GC, 26.

Str. 183.
XVIII. TY, COŚ WALCZYŁ...
Pdr St 1897, nr. 7; TgI 1905, II, 810; WP3, 183; GC, 27.
Str. 183 tytuł w Pdr ,Fragment‘.
» w. 3 ,twej‘ WP, GC; ,swej‘ Pdr, TgI.
» » 19 ,drogę‘ TgI, Pdr; ,drogą‘ WP, GC.
» 184 » 3 — 5 w Pdr: 3, 5, 4.
» » 3 ,krwawisz‘ TgI, WP, GC; ,Ranisz‘ Pdr.
» » 4 ,świata‘ Pdr, TgI; ,światu‘ WP, GC.
» » 5 ,wijąc‘ TgI, WP, GC; ,wijesz‘ Pdr.


Str. 185.
XIX. DUSZĘ MIEJ UKOJONĄ...
Pdr TgI 1897, I, 362; GC, 29.
Str. 185 w. 6 ,wiosennej‘ GC; ,wiośnianej‘ Pdr.
» » 7 — 8 brak w Pdr.
» » 17 ,W ciszę, co‘ GC; ,Za ciszą świata, co‘ Pdr.
» » 21 ,gdy‘ GC; ,kiedy w ciebie‘ Pdr.
» zam. w. 2 ,Wyjdzie z dna twego czarności czarność ziemi, błota‘ Pdr.


Str. 186.
XX. HARFĘ TĘ NOSISZ...
Pdr Ż 1897, r. I, nr okazowy; GC, 31.
Str. 186 tytuł w Pdr ,Z cyklu: Życie I‘.
» w. 5 i 6, 16 i 17 ,Skróś‘ GC; ,Wskróś‘ Pdr.
» w. 16 ,śmiertelnych‘ GC; ,cmentarnych‘ Pdr.
» » 17 ,łuny‘ GC; ,słońca‘ Pdr.
» 187 » 3 ,śmierci‘ GC; ,grobów‘ Pdr.


Str. 188.
XXI. W KSZTAŁT SIĘ NIEWINNY...
Pdr TgI 1897, I, 362; GC, 33.

Str. 188 w. 5 ,w srebrzystym‘ GC; ,w srebrnym‘ Pdr

Str. 188 w. 6 ,Sasankowe‘ GC; ,Sasanków‘ Pdr.
» zam. w. 7—8:

,Takie miej aromaty
I taką szatę, srebrnym szytą ściegiem‘ Pdr.


Str. 189.
XXII. GDY, PŁACZĄC...
GC, 34.

Str. 190.
XXIII. TEJ CHWILI SZUKAJ...
Pdr TgI 1897, I, 383; GC, 35.
Str. 190 w. 8 ,A‘ GC, ,I‘ Pdr.
» » 9 ,w płomienisku‘ GC; ,cały w ogniach‘ Pdr.
» » 14 ,ta jest‘ GC; ,jest to‘ Pdr.
» zam. w. 16—17 ,Ducha wieczności‘ Pdr.
» » » 18 ,I zbrodniarz nawet chwilę tę mieć może‘ Pdr.
» w. 25 ,w błękitach zarannej‘ GC; ,w poranek wieczystej‘ Pdr.


Str. 191.
XXIV. ŚMIERCI SIĘ LĘKASZ...
Pdr TgI 1897, I, 383; GC, 37.
Str. 191 w. 3 ,Rozwal, rozrzuć‘ GC; ,Rozbij, rozwal‘ Pdr.
» » 4 ,żywej‘ GC; ,reszty‘ Pdr.
» » 6 ,jak‘ brak w Pdr.
» » — ,i‘ GC; ,jak‘ Pdr.
» » 10 ,A‘ GC; ,I‘ Pdr.


Str. 192
XXV. WIDZĄCĄ WIARĘ ZDOBĄDŹ...
Pdr TgI 1897, I, 362; GC, 38.

Str. 192 w. 5 ,drżeniu i‘ brak w Pdr.

Str. 192 w. 8 ,Przestąp‘ Pdr; ,Przestęp‘ GC.
» » 9 ,I twarzą w twarz‘ GC; ,Wznieś oczy a‘ Pdr.


Str. 193.
XXVI. GDYŚ RAZ ZAPŁAKAŁ...
Pdr TgI 1897, I, 362; GC, 39.
Str. 193 w. 10 ,Iż‘ GC; ,A‘ Pdr.
» » — ,na ten‘ GC; ,nad‘ Pdr.
» zam. w. 11 ,Miesięcznym różem jutrznia pogody przeziera‘ Pdr.


Str. 194.
XXVII. JAK KWIAT...
Pdr KW 1897, nr. 113; GC, 40.
Str. 194 tytuł w Pdr ,Fragmenty‘.
» zam. w. 6 ,Ma dział pracy i bławat w żytnim łanie zbóż‘ Pdr.


Str. 195.
XXVIII. TO, COŚ PRZEŚNIŁA...
Pdr TgI 1897, I, 383; GC, 41.
Str. 195 w. 5 ,słodką wonią‘ GC; ,cichy, wonny‘ Pdr.
» » 7 ,twe‘ GC; ,mgły‘ Pdr.
» » 12 ,niecisz‘ GC; ,niesiesz‘ Pdr.
» zam. w. 15 ,Westchnieniem własnem będziesz zaś niesiona‘ Pdr.
» w. 17 ,Skróś‘ GC; ,Wśród‘ Pdr.


Str. 196.
XXIX. IDŹ, ŻOŁNIERZU...
Pdr TgI 1897, I, 382; GC, 42.
Str. 196 w. 4 ,ukojenia‘ GC; ,wiecznej ciszy‘ Pdr.
» » 10 ,Za‘ GC; ,Przez‘ Pdr.
» » 15 ,już‘ GC; ,jest‘ Pdr.
» » 20 ,między‘ GC; ,i rwał‘ Pdr.

Str. 197.
XXX. JEST WIELKIE ŁONO...
Pdr Tp 1902, nr. 44; GC, 44; Nowa Reforma 1911, nr. 238, tytuł ,Z teki pośmiertnej‘. Data z Nowej Reformy.

Str. 198.
XXXI. TEN, CO SIĘ O PRAWDĘ KUSI...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 45.
Str. 198 tytuł w Pdr ,Z cyklu: Życie‘.
» zam. w. 8 ,Tak się przed nim otworzą, jak w rodzinnym domie‘. Pdr.


Str. 199.
XXXII. ILEŚ ŁEZ WYLAŁ...
GC, 46.

Str. 200.
XXXIII. MYŚL WIELKA TO OBELISK...
Pdr KW 1897, nr. 113; GC, 47.
Str. 200 tytuł w Pdr ,Fragmenty‘.
» po w. 4:

,I zbudują z nich domy i w domach osiędą
I błogosławić myśli onej będą‘. Pdr.


Str. 201.
XXXIV. ISKRĘ SŁOŃCA MASZ...
GC, 48.

Str. 202.
XXXV. GDY W WALCE...
GC, 50.

Str. 203.
XXXVI. ŻYCIE NIE JEST...
GC, 51.

Str. 204.
XXXVII. JEŻELI NIE MASZ SZCZYTÓW...
Pdr NSł 1902, str. 1; Tp 1902, nr. 44; GC, 52.
Str. 204 w. 3 ,duchy‘ brak w Tp.
» » 6 ,czasów‘ Pdr, GC; ,czarów‘ Tp.
» » 7 ,Jeśliś skrą nie jest, co słońce rozpala‘ Tp.
» » 8 tutaj koniec w Tp.
» » 11 ,oddech‘ GC; ,miej dech‘ Pdr.


Str. 205.
XXXVIII. GDY CUDZE WĘGŁY...
GC, 54.

Str. 206.
XXXIX. A KIEDY WYJDZIESZ...
GC, 55.
Str. 208.
XL. PRZEZ CZASY, PRZEZ STULECIA...
GC, 60.

Str. 209.
XLI. BŁOGOSŁAWIONE TE ORŁY...
CG, 61.
Str. 209 w. 1 ,boże‘; ,hoże‘ GC (zapewne pomyłka z powodu mylnego odczytania autografu).

Str. 210.
XLII. ŻYCIEM JEST PRZYRODA...
Pdr TgI 1900, I, 448; GC, 62.
Str. 210 tytuł w Pdr ,Z ksiąg ducha. V‘.
» w. 6 ,świętych‘ GC; ,cichych‘ Pdr.


Str. 211.
XLIII. GDY RUNĄ TRZY ŚCIANY...
GC, 63.

Str. 212.
XLIV. PRZYJDZIE, O, PRZYJDZIE...
Pdr TgI 1905, II, 826; GC, 64; WP3, 185.
Str. 212 zam. w. 12 ,Gdy już stargane są mogilne lody‘ Pdr, GC.
» w. 15 ,królewską‘ WP; ,blasków swych‘ Pdr, GC.


Str. 213.
XLV. GDY WSZYSTKIE NICI...
Pdr TgI 1897, I, 383; GC, 66.
Str. 213 w. 4 ,wypuszczą‘ GC; ,upuszczą‘ Pdr.
» » 5 ,zmierzchu‘ GC; ,zmierzchów‘ Pdr.


Str. 214.
XLVI. SŁODKA TO MĄDROŚĆ...
Pdr TgI 1897, I, 383; GC, 67.

Str. 214 w. 3 ,I‘ GC; ,A‘ Pdr.

Str. 215.
Z KSIĄG DUCHA.

Str. 217.
I. UDERZAM W CIEBIE...
Pdr Kr 1897, nr. 17; GC, 73.
Str. 217 tytuł w Pdr ,Inwokacye‘.
» » 7 i 8 ,słyszę‘ GC; ,widzę‘ Pdr.
» » 9 ,przez‘ GC; ,i‘ Pdr.
» » 24 ,słońcem‘ GC; ,ogniem‘ Pdr.
» 218 » 1 ,prawdy i prawdy‘ GC; ,i‘ Pdr.
» » 2 ,Jej... jej‘ GC; ,I... i‘ Pdr.
» » 5 ,w skry‘ GC; ,skry‘ Pdr.
» » 6 ,zwiej żal‘ GC; ,i żal‘ Pdr.
» » 9 ,nad sny‘ GC; ,i sny‘ Pdr.
» zam. w. 11 ,W nieskończoności dal‘ Pdr.
» w. 15 ,wichry‘ GC; ,wicher‘ Pdr.
Str. 218 w. 17 ,szumiących‘ GC; ,rozpiętych‘ Pdr
» » 22 ,wieczystej dziś‘ brak w Pdr.
» zam. w. 23—28: ,Mogilnych den
Żywota bram
Jawę i sen
Oglądać mam‘ Pdr.
» w. 30 ,Targnąć‘ GC; ,Szarpnąć‘ Pdr.
» 219 » 1 — 2 brak w Pdr.


Str. 220.
II. O NOWYM RANKU...
Pdr TgI 1898, I, 45; GC, 76.
Str. 220 tytuł w Pdr ,Z cyklu »Życie«. Przygrywka‘.
» w. 13 ,martwych‘ GC; ,smutków‘ Pdr.
» » 14 ,Szumiących‘ GC; ,Wiosennych‘ Pdr.
» » 20 ,serca stary‘ GC; ,stary serca‘ Pdr.


Str. 221.
III. JA — PROMIEŃ...
Pdr TgI 1898, I, 45; GC, 78.
Str. 221 tytuł w Pdr: ,Z cyklu »Życie»‘.
» w. 10 ,gasnę, mroczę się‘ GC; ,mroczę się, gasnę‘ Pdr.
» » 14 ,ciemność‘ GC; ,bezmiar‘ Pdr.
» zam. w. 22 ,Jak strzała‘ Pdr.


Str. 222.
IV. Z GŁĘBINY CICHYCH ZAMYŚLEŃ...
GC, 80.

Str. 223.
V. MNIEJSZY, NIŻ MAŁY...
Pdr TgI 1900, I, 448; GC, 82.

Str. 224.
VI. I BYŁEM...
Pdr Kr 1897, nr. 18; GC, 83.
Str. 224 w. 10 ,Chwycony‘ GC; ,Ciśnięty‘ Pdr.
» » 19 ,blasku‘ GC; ,i bez blasku‘ Pdr.
» 225 » 3 ,proch‘ GC; ,i proch‘ Pdr.
» » 4 i 5 przestawione w Pdr.
» » 7 ,Westchnieniem‘ GC; ,i jękiem‘ Pdr.
» zam. w. 8—9 ,A proch staje się nędzą,
A życiem jest ich droga‘ Pdr.
» w. 10 ,jedną‘ GC; ,szału‘ Pdr.
» » 12 ,na‘ GC; ,do‘ Pdr.
» » 14 ,jestem‘ GC; ,są i‘ Pdr.
» » 15 ,Zgrzytem, płaczem‘ GC; ,Płaczem, zgrzytem‘ Pdr.
» zam. w. 16 ,Do śmiertelnego boju‘ Pdr.
» w. 17 ,lecę‘ GC; ,lecą‘ Pdr.
» » 18 ,Pędzony... pędzony‘ GC; ,Pędzone... pędzone‘ Pdr.
» zam. w. 20 ,W nieskończoności‘ Pdr.


Str. 226.
VII. CO DNIA, CO CHWILA...
Pdr TgI 1900, I, 448; GC, 86.
Str. 226 w. 12 ,rozprężon‘ GC; ,rozprzężon‘ Pdr.


Str. 227.
VIII. W ZŁOTEJ KOLEBCE...
Pdr Kr 1897, nr. 18; GC, 87.
Str. 227 w. 11 ,jest wklęta‘ GC; ,zaklęta‘ Pdr.
» zam. w. 12 ,Tworzyciel-duch‘ Pdr.
» w. 14 ,Rozwichrzył‘ GC; ,Rozburzył‘ Pdr.
» » 16 ,trwa‘ GC; ,jest i wszystko trwa‘ Pdr.
» » 25 ,Czasy‘ GC; ,Czas i‘ Pdr.
» 228 w. 6 ,moc‘ GC; ,jego moc‘ Pdr.
» » 9 ,płomienienie‘ GC; ,wieczne drżenie‘ Pdr.
» » 10 ,nazwał... nazwał‘ GC; ,zrodził... zrodził‘ Pdr.


Str. 229.
IX. KTO Z NAS POMNI...
GC, 89.

Str. 232.
X. SAM SOBIE BRAMĄ...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 93.
Str. 232 tytuł w Pdr ,Z cyklu »Życie«‘.
» w. 5 ,tylko‘ GC; ,jeden‘ Pdr.
» » 16 ,przez‘ GC; ,i przez‘ Pdr.
» » 22 ,czuję‘ GC; ,czuje‘ Pdr.
» » 23 ,chwytam‘ GC; ,chwyta‘ Pdr.
» zam. w. 24 ,Źdźbłem wschodzi już z mogiły‘ Pdr.
» w. 25 ,mnie‘ GC; ,je‘ Pdr.
» 233 » 3 ,wiekuisty‘ GC; ,nieśmiertelny‘ Pdr.
» » 4 brak w Pdr.


Str. 234.
XI. ISKRĄ WIECZNOŚCI...
Pdr TgI 1898, I, 45; GC, 95.
Str. 234 w. 8 ,pod ros pełną‘ GC; ,w łzach rosy przed‘ Pdr.
» » 9 ,jeszcze będę‘ GC; ,będę jeszcze‘ Pdr.
» zam. w. 10 ,Co mnie od zorzy do zorzy tu trzyma‘ Pdr.
» » 16 ,rozjarzę‘ GC; ,rozzłocę‘ Pdr.
» » 19 ,senną głowę‘ GC; ,złote oczy‘ Pdr.


Str. 235.
XII. DUCH-PTAK BUDUJE...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 97.
Str. 235 w. 2 i 16 ,Zaś z śpiewem‘ GC; ,Z śpiewem‘ Pdr.
» » 3 ,wlatuje‘ GC; ,I wlata‘ Pdr.
» » 5 ,I‘ GC; ,Lecz‘ Pdr.


Str. 236.
XIII. WŁASNY AROMAT...
Pdr Ż 1898, 50; GC, 98.
Str. 236 tytuł w Pdr ,Fragment‘.
» w. 12 ,na łące‘ GC; ,roniące‘ Pdr.
Str. 236 w. 19 ,których‘ GC; ,w których‘ Pdr.
» » 21 ,Jak biały‘ GC; ,Dusze jak‘ Pdr.
» 237 » 2 ,Polne, łężne‘ GC; ,Łężne, polne‘ Pdr.
» zam. w. 3 ,Co w słońca wznoszą głowę‘ Pdr.
» w. 5 ,A‘ GC; ,Te‘ Pdr.
» » 8 ,w ludziach‘ GC; ,ziemi‘ Pdr.
» » 11 ,obcych‘ GC; ,innych‘ Pdr.
» zam. w. 12 ,Te trują się przepychem własnych aromatów‘ Pdr.
» w. 13 — 15 brak w Pdr.


Str. 238.
XIV. Z NATURĄ PRACUJ...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 100.
Str. 238 tytuł w Pdr ,Z cyklu »Życie«‘.
» w. 4 ,własny‘ GC; ,żywy‘ Pdr.
» » 5 ,swój z niej‘ GC; ,z niej swój‘ Pdr.
» zam. w. 6 ,A nie gościnę, gdziebyś chodził w gości‘ Pdr.
» w. 9 ,więzy‘ brak w Pdr.
» » 11 ,Wschodź na chleb‘ GC; ,W chleb pęczniej‘ Pdr.
» » 15 ,z rzekami‘ GC; ,z rzeką zimy‘ Pdr.
» » 17 ,wieczność głos twój‘ GC; ,głos twój wieczność‘ Pdr.
» zam. w. 21 ,Zaś po urwisku‘ Pdr.
» w. 23 ,z czuba‘ GC; ,przez czub‘ Pdr.
» » 24 ,w dolinach‘ GC; ,w dolinie‘ Pdr.
» » 25 ,zostaniesz‘ GC; ,staniesz się‘ Pdr.


Str. 239.
XV. WIECZNOŚĆ PIELGRZYMA...
Pdr TgI 1900, I, 448; GC, 102.

Str. 240.
XVI. W PRZESTRZENIACH NIESKOŃCZONYCH...
Pdr TgI 1904, I, 332; GC, 103.
Str. 240 tytuł w Pdr ,Podwiośnie‘.
» zam. w. 5—8:

,I jestem w każdym dreszczu
Tej wieczorowej ciszy,
A kto tchu ziemi słucha,
I mój dech w nim posłyszy‘ Pdr.

» » w. 10 ,Niesiony jest ból świata‘ Pdr.
» » » 12 ,I jeden wichr oblata‘ Pdr.
» w. 13 — 20 brak w Pdr.
» » 23 ,drżącą‘ GC; ,w niebie‘ Pdr.


Str. 241.
XVII. JEŚLI Z WSPÓLNOŚCI ŻYCIA...
Pdr TgI 1898, I, 73; GC, 105.
Str. 241 w. 3 ,mam tylko‘ GC; ,tylko mam‘ Pdr.
» » 8 ,Bo‘ GC; ,Boć‘ Pdr.
» » 9 ,tedy‘ GC; ,we łzach‘ Pdr.
» » 10 ,spokoju‘ GC; ,pokoju‘ Pdr.
» » 12 ,życia‘ brak w Pdr.
» zam. w. 13—14:

,A wskróś dróg ziemskich lot brać mi bez końca
W światło! Do słońca‘ Pdr.


Str. 242.
XVIII. NIC DARMO...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 106.
Str. 242 tytuł w Pdr ,Z cyklu: Życie‘.
» w. 2 ,We wschodu‘ GC; ,W świtania‘ Pdr.
» » 3 ,moje‘ GC; ,ja me‘ Pdr.
» » 11 ,zrodzeń praca‘ GC; ,praca zrodzeń‘ Pdr.
» zam. w. 16 ,Po skrze chwyciłem z zórz‘ Pdr.
» » » 21:

,Wśród łężnych niw
Wśród orlich ani wśród słowiczych gniazd‘ Pdr.

» w. 23 ,skroś życiowej‘ GC; ,i życiowej‘ Pdr.
» w. 24 ,wśród bólu i‘ GC; ,od śmiechu do‘ Pdr.
» po w. 24 ,Sam sobą żyw‘ Pdr.

Str. 243.
XIX. WSZYSTEK WE WSZYSTKIEM...
Pdr TgI 1898, I, 72; GC, 108.
Str. 243 w. 1 i 11 ,Wszystek‘ GC; ,Wszystkiem‘ Pdr.
» zam. w. 5 ,I będzie czynił zmiany‘ Pdr.
» » » 7 ,Jak wicher bądź niezmierny‘ Pdr.
» w. 14 ,podawaj się mięko‘ GC; ,czy nocy czy dnia‘ Pdr.
» zam. w. 15 ,Mów: otom ja!‘ Pdr.


Str. 244.
XX. NIE TWARDNIJ MI...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 110.
Str. 244 tytuł w Pdr ,Z cyklu: Życie‘.
» zam. w. 10 ,I buchnie krew z twych ran‘ Pdr.
» w. 11 ,wpodle... zmartwiałe‘ GC; ,wedle... zrąbane‘ Pdr.
» w. 17 ,niechaj orny‘ GC; ,niech wiosenny‘ Pdr.
» » 21 ,zatrwardniałe‘ Pdr; ,zatwardziałe‘ GC.
» » 24 ,ugorem polistym‘ GC; ,skibą cię polistą‘ Pdr.


Str. 245.
XXI. ILEM JA ŚWITÓW...
Pdr TgI 1898, I, 48; GC, 112.
Str. 245 tytuł w Pdr ,Z cyklu: Życie‘.
» w. 7 ,Budząc‘ GC; ,Rodząc‘ Pdr.
» zam. w. 9 ,To tam, to tu‘ Pdr.
» w. 13 ,wrota‘ GC; ,mrok‘ Pdr.
» » 18 ,rozechwiane‘ Pdr; ,rozchwiane‘ GC.


Str. 246.
XXII. IM WIĘCEJ ŚMIEM POŻĄDAĆ...
Pdr Ż 1897 r. I, nr okazowy; GC, 114.

Str. 246 zam. w. 3 ,W zabłysku jutrzenkowym przyszłych świata zórz‘ Pdr.

Str. 246 w. 4 ,A‘ GC; ,I‘ Pdr.
» » 7 ,Z tęsknot mych‘ GC; ,Z mych trudów‘ Pdr.
» » 11 ,się czyni skroś‘ GC; ,czyni się wskroś‘ Pdr.
» » 14 ,Dzisiaj wydumać‘ GC; ,Wydumać dzisiaj‘ Pdr.
» » 15 ,czasu z życia‘ GC; ,życia z czasu‘ Pdr.
» » 18 ,weźmie zaczyn‘ GC; ,czerpnie nowych‘ Pdr.


Str. 247.
XXIII. A MOJE PRAWO...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 116.
Str. 247 tytuł w Pdr: ,Z cyklu: Życie‘.
» zam. w. 8 ,I wszechwzmartwychwstań dzwonu bije śpiż‘ Pdr.
» w. 16 ,oddycham‘ GC; ,oddycha‘ Pdr.


Str. 248.
XXIV. MŁODY ŻOŁNIERZU...
Pdr K 1901, t. I, 215; N 1901, nr. 90; KL 1901, nr 97; DP 1901, nr. 120; RCh 1901, nr. 23; TgI 1905, II, 861; GC, 117; w Pdr i DP przypisek: Motyw z irlandzkiej pieśni ludowej.
Str. 248 w. 6 ,W bój‘ Pdr, N, KL, TgI, GC; ,W ból‘ DP, RCh.
» » 11 ,tęczą siedmiobarwną‘ brak w Pdr, N, KL, DP, RCh.
» » 13 ,burzy‘ Pdr, N, KL, DP, RCh, GC; ,barwy‘ TgI.
» » 14 i 15 przestawione w Pdr, N, KL, DP, RCh.
» » 20 ,gdy się ziści‘ brak w Pdr, KL, RCh.
» » 21 ,śmiertelny‘ N, TgI, GC; ,ogromny‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» » — ,bój‘ Pdr, N, KL, TgI, GC; ,idę bój‘ DP, RCh.
Str. 249 » 1 ,żeńca‘ N, TgI, GC; ,walki‘ Pdr, LK.
» » — brak w DP, RCh.
» » 12 ,czarne‘ N, TgI, GC; ,ciemne‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» » 15 ,z szczytów‘ Pdr, N, KL, DP, RCh, GC; ,ze szczytów‘ TgI.
» » 16 ,skalny‘ brak w Pdr, KL, DP, RCh.
» » 22 ,duchów śmiertelny‘ Pdr, N, KL, TgI, GC; ,idę nieśmiertelny‘ DP, RCh.
» » 29 ,milionów‘ N, TgI, GC; ,pokoleń‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» » 30 ,wieków‘ N, TgI, GC; ,czasów‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» po w. 30 ,Idę przez mrok, idę przez noc‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» » 31 ,W bój idę‘ brak w Pdr, KL, DP, RCh.
» » 32 ,ogniwa‘ Pdr, N, KL, DP, RCh, GC; ,ognisko‘ TgI.
» 250 zam. w. 2 ,Ofiara — jest mój znak‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» » w. 3—6 ,W bój idę za bratni ul,
Za bratni rój,
Za światło chat,
Za spokój pól‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» w. 6 ,łężny’ N, GC; ,łączny‘ TgI.
» » 7—9 brak w Pdr, KL.
» » 10 ,śpiewać wolny‘ N, TgI, GC; ,wolny śpiewać‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» po w. 10 ,By mógł zakwitnąć z pąka biały jutra kwiat‘ Pdr, KL, DP, RCh.
» w. 12 ,jutra‘ brak w RCh.
» » — ,tajne‘ Pdr, N, KL, TgI, GC; ,tajne wieku‘ DP, RCh.
» » 13 ,bezdusznym‘ brak w Pdr, KL, DP, RCh.
» » 15 ,W promienność‘ N, TgI, GC; ,W jasny blask‘ Pdr, KL, DP, RCh.
Str. 250 w. 28 ,z grobów‘ N, TgI, GC; ,z mogił‘ Pdr, KL, DP, RCH.
» zam. w. 29 ,Za ideałów ołtarz mój‘ Pdr, KL, DP, RCh.


Str. 251.
XXV. NA ZŁOCISTEJ ŁODYDZE...
Pdr TgI 1898, I, 73; GC, 121.

Str. 251 tytuł w Pdr: ,Z cyklu: Życie‘.

Str. 252.
XXVI. PRZEZ OSTRE, CIEMNE DROGI...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 122.
Str. 252 tytuł w Pdr: ,Z cyklu: Życie‘.
» w. 1 ,ostre, ciemne‘ GC; ,ciemne, ostre‘ Pdr.
» » 8 ,męskiej‘ GC; ,śmiałej‘ Pdr.
» » 13 ,jawę... uderzając‘ GC; ,prawdę... uderzywszy‘ Pdr.
» zam. w. 14 ,Aż skrę pierś chwyciła jako huba sucha‘ Pdr.


Str. 253.
XXVII. LUDZKIE OKO...
Pdr TgI 1900, I, 448; GC, 123.

Str. 254.
XXVIII. Z SOBĄ JA NIOSĘ...
Pdr TgI 1898, I, 46; GC, 124.
Str. 254 tytuł w Pdr: ,Z cyklu: Życie‘.
» zam. w. 3 ,Czy zasię wracam w dom‘ Pdr.
» w. 7 ,strzesie‘ Pdr; ,strzesze‘ GC.
» » 12 ,w morza pójdzie‘ GC; ,pójdzie w morza‘ Pdr.


Str. 255.
XXIX. PRÓŻNO MI IŚĆ...
Pdr TgI 1898, I, 72; GC, 125.
Str. 255 tytuł w Pdr ,Z cyklu: ,Życie‘.
» w. 5 ,tonie‘ GC; ,grzęźnie‘ Pdr.
» » 6 ,blaski‘ GC; ,światło‘ Pdr.
» » 8 ,Jasnemi nosić‘ GC; ,Nosić jasnemi‘ Pdr.
» zam. w. 12 ,Choćbym na jęk był głuchy‘ Pdr.
» w. 14 ,gadziny‘ Pdr; ,godziny‘ GC.
» » 15 ,Oślinią‘ GC; ,Oplują‘ Pdr.
» 256 zam. w. 2—3:
,Czy morzem, czy też lądem,
Nie minąć mi się z sądem‘ Pdr.
» w. 7 ,grzechu‘ GC; ,winy‘ Pdr.
» » 15 ,przechodzą‘ GC; ,idą przez‘ Pdr.
» zam. w. 17 ,Co mi nieznane zgoła‘ Pdr.
» » » 19 ,Wspólne łoże nam z błota‘ Pdr.
» 257 » » 3 ,Jak wojsko w bębny bije‘ Pdr.
» w. 4 ,Winy jeden‘ GC; ,Nikt winy sam‘ Pdr.
» zam. w. 13 ,A chcę mieć czystą duszę‘ Pdr.
» w. 19 ,Z sobą słupniki‘ GC; ,Słupniki z sobą‘ Pdr.
» » 20 ,ludzkość‘ GC; ,życie‘ Pdr.
» » 23 ,Cenobity‘ GC; ,Pustelnika‘ Pdr.


Str. 258.
XXX. TA ZIEMIA...
Pdr KW 1897, nr. 58; GC, 129.
Str. 258 w. 13 ,A... skroś‘ GC; ,I... wskroś‘ Pdr.
» » 19 ,Pan powie‘ GC; ,powie Pan‘ Pdr.
» » 20 ,A‘ GC; ,Gdy‘ Pdr.


Str. 259.
XXXI. PROCH ZIEMI...
Pdr BW 1904, II, 84; GC, 131.
Str. 259 tytuł w Pdr ,Z cyklu: Życie‘.
» w. 8 ,i‘ GC; ,syn‘ Pdr.
» » 10 ,Syn‘ GC; ,I‘ Pdr.
» » 25 ,kwiecie‘ GC; ,kwiaty‘ Pdr.
» 260 » 9 ,żądze‘ GC; ,wichry‘ Pdr.
Str. 260 po w. 13 ,Przez piekła i przez raje‘ Pdr.
» zam. w. 25 ,Śmiech, klątwy i okrzyki‘ Pdr.
» w. 30 ,gdzie upadną‘ GC; ,kędy padną‘ Pdr.
» zam. w. 31 ,Na szczyty albo na dno‘ Pdr.
» 261 w. 2 ,przestrzeń’ GC; ,przestrzeni‘ Pdr.
» » 21 ,tęcza tęcz‘ GC; ,słońce słońc‘ Pdr.
» zam. w. 22 ,Tam spocznę — duch skrzydlaty‘ Pdr.
» w. 23 ,senne‘ GC; ,srebrne‘ Pdr.
» zam. w. 25—27:
,I czasu i przestrzeni
I własnych wichrów, burz...
Ze krwi wyjdę i z wojny‘ Pdr.
» w. 30 — 31 brak w Pdr.
» 262 » 2 ,w Arymana‘ brak w Pdr.
» » 5 ,grobów‘ GC; ,śmierci‘ Pdr.
» po w. 5 ,Przez sny globowe‘ Pdr.
» » » 6:
,Własną osnowę.
A nie zostanie po mnie na powietrznym szlaku
I tyle drżenia, ile po przelotnym ptaku‘ Pdr.
» w. 7 ,krzyż‘ GC; ,krzyki’ Pdr.
» » 9 i 10 przestawione w Pdr.
» » 9 ,Dźwignę się‘ GC; ,Wylecę‘ Pdr.
» po w. 10:
,I wielkie skrzydła nad ziemię uniosę
I z piór otrząsnę krwawą istnień rosę‘ Pdr.
» w. 11 ,srebrolity‘ GC; ,światłolity‘ Pdr.
» » 13 ,wieczne‘ GC; ,boże‘ Pdr.
» zam. w. 14 ,Wstąpię ja — duch‘ Pdr.


Str. 263.
XXXII. JEŚLIM JA W SOBIE ŻYCIEM...
Pdr Ż 1897, r. I, nr. okazowy; GC, 136.
Str. 263 w. 1 ,w sobie‘ GC; ,sobie‘ Pdr.
» » 2 ,w sobie’ GC; ,sobie‘ Pdr.

Str. 264.
XXXIII. ZADUMANE MOJE OCZY...
Pdr Pr 1901, nr 16; TgN 1901, nr. 40 (przedruk z błędami); TgI1 1901, I, 268; TgI2 1906, I, 99 zawiera ustęp: str. 266 w. 28 — str. 267 w. 22; GC, 137.
Str. 264 tytuł w Pdr ,Dusza moja w gwiazdach czyta‘.
» w. 10 i 11 ,Skroś‘ TgI2, GC; ,Wskróś‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » 21 ,rozłamią‘ TgI2, GC; ,przełamią‘ Pdr, TgN, TgI1.
» 265 zam. w. 6—7:
,W coraz wyższy krąg bez końca
Wstępująca‘ Pdr, TgN, TgI1.
» po w. 8 następuje w Pdr, TgN, TgI1: ustęp str. 266 w. 28 — str. 267 w. 22.
» zam. w. 9 ,Szumią już fale myśli, fale ideału‘ Pdr, TgN, TgI1.
» w. 13 ,zdobywców‘ TgI2, GC; ,zdobywcze‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » 15 ,ideału‘ TgI2, GC; ,zapału‘ Pdr, TgN, TgI1.
» zam. w. 18 ,Wzbita gdzieś na głębiach tajnych oceanu‘ Pdr, TgN, TgI1.
» w. 21 ,radosnego‘ TgI2, GC; ,zwycięskiego‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » 23 ,jasne‘ TgI2, GC; ,ludzkiej‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » 27 ,Już teraz wstają‘ TgI2, GC; ,Huczą już zdala‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » — ,gdzieś świata‘ TgI2, GC; ,zaświata‘ Pdr, TgN, TgI1.
» 266 » 1 ,czasu‘ TgI2, GC; ,czasów‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » 3 ,wszystkie‘ TgI2, GC; ,pędzi‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » 7 ,słowika‘ TgI2, GC; ,ogniska‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » 13 ,lodowców‘ TgI2, GC; ,lodów‘ Pdr, TgN, TgI1.
Str. 266 po w. 14 ,Nad doliną, co drzemią‘ Pdr, TgN, TgI1.
» w. 18 ,Pochwyci‘ TgI2, GC; ,Porwie‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » — ,gnuśniejąca‘ TgI2, GC; ,o gnuśniejąca‘ Pdr, TgN, TgI1.
» po w. 18 ,O ziemio, w ruch‘ Pdr, TgN, TgI1.
» zam. w. 20—27:

,Zadumane moje oczy,
Twarz schylona i zakryta.
W izbie mojej pusto, ciemno,
Widzę przecież, jak nademną
W szafirowych pól roztoczy
Łan gwiaździsty gdzieś zakwita.
Dusza moja w gwiazdach czyta‘. Pdr, TgN, TgI1.

» 267 w. 8 ,zrazu‘ TgI2, GC; ,w drobnej‘ Pdr, TgN, TgI1.
» » 10 brak w Pdr, TgN, TgI1.
» zam. w. 11:
,Buchniesz jak krater, rozpiorunowany
Na ćwierci...‘ Pdr, TgN, TgI1.
» w. 12 brak w Pdr, TgN, TgI1.
» zam. w. 13—14:
,I skróś pyłu i kurzawy,
I skróś dymów i ogniów bicia‘ Pdr, TgN, TgI1.
» w. 16 brak w Pdr, TgN, TgI1.
» » 20 »»»»»
» » 21 ,i‘ TgI2, GC; ,i będziesz‘ Pdr, TgN, TgI2.


Str. 268.
XXXIV. CHOĆBYM O MIL TYSIĄCE...
Pdr TgI 1897, I, 382; GC, 143.
Str. 268 tytuł w Pdr ,Głosy ciszy‘.
» w. 1 ,Choćbym‘ GC; ,Choćbyś‘ Pdr.
» » 2 ,mój‘ GC; ,twój‘ Pdr.
» » 3 ,lądy‘ GC; ,stepy‘ Pdr.
Str. 268 w. 5 ,niewstrzymanym‘ GC; swoim niewstrzymany‘ Pdr.
» » 8 ,moim‘ GC; ,twoim‘ Pdr.
» » 9 ,choćbym‘ GC; ,choćbyś‘ Pdr.
» » 10 ,ma‘ GC; ,twa‘ Pdr.
» » 13 ,Przesiecze‘ GC; ,Przeciecze‘ Pdr.
» » 14 ,Aż‘ GC; ,I‘ Pdr.
» » 16 ,weń... skrzydłem‘ GC; ,tam... pióry‘ Pdr.
» » 18 brak w Pdr.
» » 19 ,mną tu’ GC; ,tobą‘ Pdr.
» » 20 ,nawskroś ziemi‘ GC; ,i ziemi‘ Pdr.
» » 22 ,Tajemniczej‘ GC; ,Wspólnej ducha‘ Pdr.
» 269 » 2 ,wszechpotężny‘ GC; ,tajemniczy‘ Pdr.
» zam. w. 3 ,Serce do serc przybliża i do uszu usta‘ Pdr.
» w. 4 ,wydaje‘ GC; ,zdaje‘ Pdr.


Str. 270.
XXXV. NA DNIE PUHARU...
Pdr KW 1897, nr. 80; GC, 145.
Str. 270 w. 6 ,droga‘ GC; ,przepaść‘ Pdr.
» » 9 ,rośnie‘ GC; ,kwitnie‘ Pdr.


Str. 271.
XXXVI. POSŁANIE.
AlW; Pdr TgI 1898, I, 73; GC, 149; WP3, 338.
Str. 271 tytuł w Pdr ,Z cyklu: »Życie«. Posłanie‘.
» w. 3 ,zawiane‘ A, GC, WP; ,skopane‘ Pdr.
» » 7 ,wy‘ Pdr, GC, WP; ,o’ A.
» » 8 ,ja już pożywać‘ GC, WP; ,z braćmi już łamać‘ A; ,z braćmi łamać już‘ Pdr.
» data w A ,Florencya, dnia 24/IV 1902‘.


Grafika na koniec utworu 3.png
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Maria Konopnicka.