Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom X/Alfabetyczny spis objaśnień

<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom X
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wyd. 1925
Druk W. L. Anczyc i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa — Kraków — Lublin — Łódź — Paryż — Poznań — Wilno — Zakopane
Źródło Skany na commons
Indeks stron
ALFABETYCZNY SPIS OBJAŚNIEŃ

(Cyfra arabska oznacza stronę).


abych 333
a ino 308
ale że... 64, 103
amen, ament, na amen 28,
33, 108, 147, 281, 401
ampułka 313
antyfona 226
artiel 106
asawuła 90
Atlantyda 387

bajdak 191
bakun 234
banan 225
barak 23
baranie kiszki 145
barzej 103
bąk 153
bekiesza 27
berła, berlica 73, 157
bezedno 49
(na) bezrok 182
biel 186
bielnik 259
bierka 117
biesiagi 73
bisior 95
błam 98
bogać 33
bochniak 17
brać się na pazury 68
brożyna 157
brukwa 209
brzeźniak 232
buja 228
bujawy 181
bukszpir 18
bułat 232
buława 98
burt 39
burzan 190
buszować 131, 295
bylina 142
było 298

capy 127
carskie wrota 209
chmiel 389
chochoł 293
choja 387
cholera 94
chrap (myśl.) 47
chróstniak 56
chrzęst 173
chystać 44
cichaj 24, 26
ciura 236
cknić się 229
cyga 120
czacha 369
czarokwity 231
czczyca 302
o czczym duchu 64
czekan 371
czmychać 144
czochać 270
czuj duch! 27
czujący 131
czujny 108

dekretarz 228
delja 353
(do) deski 53
dok 310
dołki płoche 24
dopirz 292
doić (ile) 115, 190
draba 215
dranica 301
drobiony 389
duch (woń) 108
duch, zaduch 30
(nie) duchem 309
duchota 42
dukty 267
dyby 141
dyl 175
dysza 358
dziedziniec 52
dziwożona 227

far 364
facenda 161
farba (myśl.) 44
fasola czarna 131
faszyna 211
flank
fontaź 343
frajer 40
furjer 335

gad 29
gawiedź 17
w gęsią szyję orać 123
gęśliki 230
glorja 69
godny (gw.) 16
golaźnia 223
gołoborze 262
gonny 17
gółka 343
grabisko 280
grablica 157
gran, grań 256
granie 344
grań 187
grdyca 118
gródź 79
grudź 86
gruszenie 98
grządziel 13
(nie) gwałtem 33, 262

habit 61
hadry 130
halabarta 81
haszcz 17
hazard 30
hejnał 110
hołubiec 120
homon 390
hramota 55

inkaust 336
inkluz 31
intrata 147
iścizna 54

jaszcz 115
je (jest) 18
jeszczeby 158
jopa 151
jużci 22

kaban 381
kabokle 302
kanak 175
kanela 186
karcz 186
katejusz 384
kątnik 51
kęs, o kęs 293, 337
(od) kęska do kęska
125 kicać 316
kie 301
kierdel 342
kierz 220
kijanka 38
kipiel 292
kitel 154
klangor 111
klaskać 173
kląski 230
klękany 119
klęsnąć 233
kłonica 46
kołowaty 107
kocieł (myśl.) 9
kołbiel 35
komenda 113
komysz 386
zkońca 103
kopijnik 148
korowaj 389
kozia noga 204
kozica u pługa 22
kosz (żegl.) 18
koża 203
kożuch (pleśń) 116
knasir 50
krakwa 153
kram 215
kraska 264
kroksztyn 111
krosno 404
krój, trzusło 8
królowa angielska 61,
83
krusz 311
kruż 313
krwawica 231
krwawnik 202
krzeczot 325
krzyć się 25
krzynka 225
kseb ...od sieb 159
kuna 64
kurancik 164
Kurpie 19
kuszc 344

lama 377
latarnik 231
latoś 23
laweta 23
legło 362
lejbik 154
lele 298
lenno 197
lewada 192
lipowa chata 85
litaur 119
loft, loftka 202, 269
loty 100, 150
luz 119
luza 8
luźny 11

łacha 201
łachy 139
łahiszyńska sprawa
53
łapcie 144
łasić się 229
łata 147
ławniczyć 50
ławnik 20
łaz 18
łątka 344
łopian 265
łoszę 363
ług, łęg 59
łyk, łyczek 31

magierka 9
majdan 235
matecznik 173
Mazury 19
mentlik 130
miczmański 39
mietlica 265
mir 10
młódki ...kozery 162
mniski żywot 113
modelusz 269
mogiły 143
mulat 101
murog 184
musi 60, 263

nadać, nie nada 63, 382
namknąć się 33
naczęcie 31
nać 117
nadrachy 158
nadro 27
nasada 7
nawa 9
  —  w kościele 342
nawiedzony 161
nawrot 125
nie lża 48
niema sierć 101
niema twarz 77
nieobeszły 299
nietwór 37
nowina (rola) 8

oberek, 119, 390
obierz 222
obłąk 219
obrzasnąć 155
obzór 68
ochrosnąć 200, 295
ochwacić się 33
ociąg 241
ociętny 113
oczeret 363
odeszły 273
odkiela 301
odprawa (myśl.) 9
odrzewnieć 312
(na) odsieb 119
ognica 231
ogniomuchy 175
ograszka 124
okoliczność 391
oporni 162
opuścieć 45
ordynek 156, 220
orędzie 343
osamiały 50
(w) osierdziu 171
(na) osóbkę 184
ostrokół 126
ostróżka 255
oszedzieć 94
otchłaniec 206
otok 225
ożydle 293

pacierz (miara czasu)
273
pacyfikał 279
palone trzosy 31
par 15, 19
para (zboża 25
paralusz 51
park artylerski 21
parość 260
pastka 73
pasyjka 218
pasznia 76
pataty 181
patrochy 323
pątnik 85
perć 317
personat 392
(w te) pędy 131
w pień zakląć 34
pieski 318
piroga 82
planeta 60
plażyć, plagować 25
plątańce 179
plech 84
pleszcze 10
pletnia 103
pluder 135
płat 30, 259
pławiec 310
pławy 39
płazem 45
płoć 8
płone ognie 37
płonny 266
płotem 114
płużyć się 48
pochów 37
poczta stracona 217
pohaniec 149
pojas 56
Podlasie 20
(na) podób 41
podór 265
pokurć 203
pokrwawa 239
pole, od pola 283
polepa 21, 183
poligon 23
pomiot 209
pomucha 62
ponowa 203
popręga 113, 1 2
pora, bez pory 57
  —  do pory 384
poręb, poręba 20, 134
161
porogi 171
porządek (gospodarski)
314
posowa 85
postaw 258
postoły 74
postrzał 34
pośledni 226
pouroczyszcze 53
pożywioł 38
półdraby 294
półwłoczek 156
prasnąć 313
precz (ciągle) 31
przebić, przebijać
(w słowie) 270, 383
przegubiać 358
przejazda 303
przełazek 126
przepaść (mnóstwo)
332
przepierać 42
przepierca 55
przyciesa 301
przygarść 227
przyparek 121
przyrok 300
przysąd 405
przysięgła moc 262
przysiężność 27
publikanin 61
puha 275
puhać 61
pula 151

rab 184
Rakoczego marsz 390
rasa 209
rataj 184
ratujta 14
raty 27
reduta 147
reja 45
retman 145
(od) rodu 115
rokowy 11
rozmaj 156
rozór 290
rozwora 215
równo 161
rubież 291
rudel 63
rudnik 103
rusałeczny 363
rybitwa 8
rzeziwo 331
rzęsny 192
rzęśnieć 215
rżysko 242

sajeta 292
sak 202
sam (tu) 274
samoluz 184
saperski wąs 80
sasanka 127
schab 133
scheda 97
sedno 23
serwitut 70
siąg, na swój siąg 383
siewna jodła 368
sierzchuła 292
skazka 126
skipieć 30, 246
skojka 14
skróś czego 237
skrzęt 318
słuchy (myśl.) 9
sorok 21
sośnia 18
sparciec 348
spierka 84
sprawa 125
(nie) sprawa 152
sprawą 157
(w) sprawie 27
sprawca 155
srężoga 79
stannica 39
statek 55
steczka 254
stołb 173
strach (straszydło) 44
strogo 55
strom 186
stryk 151
suchoputny 21
suchożyły 117
sumować 132
surma 191
suszka 203
sykomora 226
szaławije 303
szarak 56
  —  (myśl.) 9
szarpki 113
szarwark 20
szczyr 265
szczyrk 183
szkarłupina 323
szkliwo 83
szlaka 45
szlej 312
szmelc 142
sztajer 390
sztof 43
szturmak 202
sztyk 40
szuścić 45
szuwar 174
szyper 39
(za) szyszkę 115

ściel 13
śloza 221
śmierć umarła
i zabita 317
śmigownica 8
śniegułka 357
świat (daleko, kawał)
185, 263, 337
świetliczek 340
świta, świtka 25

tajga 332
taratatka 61
tło 151
tłoka 213
tora 69
trepy 158
trok 48
troki 93
tryby 141
trunąć 398
trząchawica 54
tucza 48
tukanie 111
tułackie bezdroża
251
tur 47
turnia 246
turzyca 102
(w) tuzy 43
tworzydło 100
tynf 48

ukanąć 271
ulewno 22
uroczyć 239
uroda 117
utrocz 27
uwrot 76, 142

waleta 8
war 43
wark 48
warza 244
wataga 73
wątpia 77
wciórnaści 293
wezgłowie 13
wiara 43
wiąź, więź 235
wić 49
wić płonąca 97
wić, wicina 32
widłak 17
widowacz 243
wiec 25
wiecha złota 298
werzeje 45
wiszar 96
wiszor 202
wituła 309
wizg 229
wjun 54
włóka 20
wnik 141
wola 165
wota 143
wotum 344
wprzęgli (wprzężeni)
342
wręgi 351
wręby 56
w swą 9
wykrot 178
wyraj 41
wysiołek 184
wystawić 43
wyszka 130
wywroty 301
wyżar 363

zabaczyć 242
zachłostać 65
zaczeluścić 35
zadra 130, 310
zagrzęzić 381
zalśnąć 226
załóg 382
zapaść 36
zapaść (mnóstwo) 346
zapiecek 128
zaprzeć 403
zapust 369
zara 60
zarz 298
zarza 401
zasiecz 230
zaszuścić 230
zaścianek 52
zaścieżka 421
zatem potem 303
zawijka 124
zawiły wąż 355
zawód 259
zbiórka 103
zgadać się 145
zgło 130, 176
zmitrężyć się 16
zor 49
zsierszały 363
zszedziały 271
zuchelek 164
zuczyć się 273
zwyczkiem 10
zwykać 9

źleb 173

żarota 101
żądność 15
żezło 370
żmij 61
żoła 235
żubr 47
żuława 258
życisko 21
żyw, od jak żywa 14
żywioł 76


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Maria Konopnicka.