Przemówienie do złączonych w Kompanię Kadrową Oddziałów Związków i Drużyn Strzeleckich 3 sierpnia 1914 r. w «Oleandrach» w Krakowie

<<< Dane tekstu >>>
Autor Józef Piłsudski
Tytuł Przemówienie do złączonych w Kompanię Kadrową Oddziałów Związków i Drużyn Strzeleckich 3 sierpnia 1914 r. w «Oleandrach» w Krakowie
Pochodzenie Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego
Tom IV
Wydawca Instytut Józefa Piłsudskiego
Data wyd. 1937
Druk W. L. Anczyc i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tom IV
Indeks stron

PRZEMÓWIENIE DO ZŁĄCZONYCH W KOMPANIĘ KADROWĄ ODDZIAŁÓW ZWIĄZKÓW I DRUŻYN STRZELECKICH 3 SIERPNIA 1914 R. w «OLEANDRACH» W KRAKOWIE
Powziąwszy decyzję rozpoczęcia walki zbrojnej z Rosją, Józef Piłsudski po zarządzeniu mobilizacji Związków i Drużyn Strzeleckich — sformował w dniu 3 sierpnia 1914 r. kompanię piechoty, która pierwsza miała przekroczyć granice Królestwa Kongresowego i rozpocząć działania wojenne.
Sformowanie tej kompanii, nazwanej «Kadrową», nastąpiło na placu powystawowym na Błoniach krakowskich, t. zw. «Oleandracb». W skład kompanii, liczącej 144 ludzi, weszli uczniowie oficerskich szkół Związków i Drużyn Strzeleckich, dowództwo kompanii otrzymał Tadeusz Kasprzycki (ob. Zbigniew)..
Przemówienie Piłsudskieqo, wygłoszone w późnych godzinach popołudniowych w dniu 3 sierpnia — zrekonstruował i opublikował po raz pierwszy Wacław Sieroszewski w pracy p. t. «Józef Piłsudski», wydanej w 1915 r. w Piotrkowie, na której oparty został tekst poniższy.

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki, jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy polskich panować. Niech Strzelcy przypną do czapek blachy[1] Drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola bitew, gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami.

∗             ∗
Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru[2], jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię.Przypisy

  1. Członkowie Związków Strzeleckich nosili na czapkach orła tzw. strzeleckiego, natomiast członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich owalną blachę, z wytłoczonym na niej orzełkiem i napisem «Polska Drużyna Strzelecka w N. N.». Józef Piłsudski zamienił swego orzełka z dowódcą oddziału P. Dr. Strzeleckich Stanisławem Burhardt-Bukackim.
  2. Kompania «Kadrowa» przekroczyła granicę o świcie dn. 6 sierpnia.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Józef Piłsudski.