Rezolucja ogólnego zebrania komand 1 i 2 brygady liniowców 1921


Rezolucja ogólnego zebrania komand 1 i 2 brygady liniowców
Rezolucja ogólnego zebrania komand 1 i 2 brygady liniowców
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii).
z 1 marca 1921

POSTANAWIAMY: edytuj

1) Ze względu na to, że obecne Rady nie wyrażają woli robotników i chłopów, niezwłocznie dokonać ponownych wyborów w tajnym głosowaniu, przy czym przed wyborami przeprowadzić wolną wstępną agitację wśród robotników i chłopów.
2) Żądamy wolności słowa i prasy dla robotników i chłopów, anarchistów, lewicowych socjalistycznych partii.
3) Żądamy wolności zgromadzeń i profesjonalnych związków oraz chłopskich zjednoczeń.
4) Zwołać nie później niż 10 marca 1921 r. bezpartyjną konferencję robotników, czerwonoarmistów i marynarzy miast Piotrogrodu, Kronsztadu i piotrogrodzkiej guberni.
5) Uwolnić wszystkich więźniów politycznych, a także wszystkich robotników i chłopów, czerwonoarmistów i marynarzy, aresztowanych w związku z działalnością w ruchach robotniczo – chłopskich.
6) Wybrać komisję do rozpatrzenia spraw zamkniętych w więzieniach i obozach koncentracyjnych.
7) Zlikwidować urzędu d/s. politycznych, ponieważ żadna partia nie może korzystać z przywilejów dla propagowania swoich idei i otrzymywać od państwa środków na ten cel. Powołać komisje kulturalno – oświatowe, wybrane w terenie, dla których środki winno wyasygnować państwo.
8) Niezwłocznie zdjąć wszystkie oddziały zaporowe.
9) Zrównać przydziały dla wszystkich robotników, z wyjątkiem tych, których praca zagraża zdrowiu.
10) Zlikwidować komunistyczne oddziały bojowe we wszystkich jednostkach wojskowych. W fabrykach i zakładach „czujki” ze strony komunistów.
11) Dać pełne prawo działania właścicielom ziemi ponieważ jest to pożądane oraz pozwolić posiadać bydło, które należy utrzymać nie korzystając z pracy najemnej.
12) Wzywamy wszystkie jednostki wojskowe oraz towarzyszy broni i kursantów do przyłączenia się do naszej rezolucji.
13) Żądamy opublikowania wszystkich rezolucji w prasie.
14) Żądamy wyznaczenia biura wyjazdowego celem kontroli.
15) Żądamy zezwolenia na wolną chałupniczą produkcję.

Rezolucja przyjęta przez połączone brygady, przy dwóch głosach wstrzymujących się.

   przedstawiciel zebrania brygad....................Petriczenko
   sekretarz...................................................Pierepełkin


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
 
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.
Przekład
 

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.