Rządowy komunikat o wydarzeniach w Kronsztadzie

Nowy białogwardyjski spisek.


Rządowy komunikat o wydarzeniach w Kronsztadzie
Rządowy komunikat o wydarzeniach w Kronsztadzie
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii).
2 marca 1921

Bunt byłego generała Kozłowskiego i okrętu “Pietropawłowsk”.

Już 15 lutego 1921 r. w paryskiej gazecie „Du Matin” (Rano), pojawił się telegram z Helsinek z 11 lutego, o tym, że w Kronsztadzie miało miejsce powstanie marynarzy przeciw radzieckiej władzy. Francuski kontrwywiad nieco tylko wyprzedził wydarzenia. Kilka dni potem zaczęły się rzeczywiście oczekiwane wydarzenia i były niewątpliwie przygotowane przez francu­ski kontrwywiad. W Kronsztadzie i Piotrogro­dzie pojawiły się białogwardyjskie ulotki. W czasie aresztowań zatrzymano niewątpliwych szpiegów.

Wówczas prawdziwi eserowcy zaczęli intensywną agitację wśród robotników, wykorzystując trudną sytuację żywnościową i paliwową. 28 lutego w Kronsztadzie zaczęły się fale wzburzenia na okręcie „Pietropawłowsk”. Przyjęto czarnosotniowsko–eserowską rezolucję. 1 marca wrzenie na „Pietropawłow­sku” trwało. Na ogólnym zebraniu ponownie przyjęto tę że rezolucję. 2 marca z rana już otwarcie pojawiła się na scenie grupa byłego generała Kozłowskiego (naczelnik artylerii). Były generał Kozłowski wraz z trzema ofi­ce­rami, nazwisk których jeszcze nie ustalono, otwarcie wystąpili w roli buntowników. Pod ich przywództwem aresztowano komisarza Flo­ty Bał­tyckiej, tow. Kuźmina, przewodniczącego kronsztadzkiej rady tow. Wasiljewa i szereg innych, ważnych osób.

W ten sposób, sens ostatnich wydarzeń stał się zupełnie jasny. Za plecami eserów i tym ra­zem stał carski generał.

Wobec tego wszystkiego Rada Pracy i Obrony postanowiła:

  1. Byłego generała Kozłowskiego i jego współtowarzyszy wyjąć spod prawa.
  2. W mieście Piotrogród i guberni piotrogrodzkiej ogłosić stan oblężenia.
  3. Całą pełnię władzy w umocnionym rejonie piotrogrodzkim oddać Komitetowi Obrony Miasta Piotrogrodu.

   przewodniczący Rady Pracy i Obrony..........................W. Uljanow (Lenin)
   przewodniczący Rady Wojennej Republiki....................Trocki

Moskwa, Kreml, 2 marca 1921 r.


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.
Przekład

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.