SJP:REIESTR PRENUMERANTOW

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł REIESTR PRENUMERANTOW
Pochodzenie Słownik języka polskiego
REIESTR PRENUMERANTOW.
Baron d’Ash tayny Konsyliarz Nayiaśnieyszego Imper: Ross. Michał Kochanowski Prezes I. A.
Kollegium Nobil. S. P. Warsz.
Kamera Białostocka. Marcelli Komar.
Regiencya Białostocka. Ignacy Komorowski.
Główna Kassa Białostocka. Kossakowski Biskup Wileński.
JX. Bohusz. Kossakowski Łowczy Litewski.
Antoni Brykczyński. Anna z Ossolińskich Krasińska Oboźna.
Jakób Bułhakow Gubernator Litewski. Regiencya Królewiecka.
Sąd Nadworny Bydgoski. Regiencya Kwidzyńska.
Kanclerz Chreptowicz. Starościna Kwilecka.
Adam Chreptowicz. Klemens Kwilecki.
Józef Cieszkowski Starościć Kleszczelewski. Jan Nepomucen Kwilecki.
Hrabia de Colonna. Melchior Łącki.
Eugeniusz Czackowski, dziedzic na Rosnysonie. Szkoła Łęczycka.
Professor Łęski.
Antoni Czarnecki Kr. W. Lit. Alexander Linowski.
Xiążę Generał Adam Czartoryski. Xawery Linowski.
Ludwik Xiążę Czetwertyński. Józef Lipski z Błaszek.
Dymitr Xiążę Czetwertyński. Anna z Miłkowskich Łubińska.
Alexy Hr. Dębowski. Fryderyk Xiążę Lubomirski.
Sebastyan Hr. Dębowski. z Granowskich Xiężna Lubomirska.
Ewa z Koszutskich Dobrzycka. Referendarz Małachowski.
Ignacy Dzianotta. Stanisław Małachowski.
Dawid Eggert Kupiec w Gdańsku. Katarzyna z Działyńskich Małachowska.
Antoni Faygiel. Hrabina z Stadnickich Małachowska.
Marcin Fiałkowski. Józef Malczewski.
Adam Gaiewski. Tomasz Maruszewski.
Gimnazyum w Gdańsku. Mateusz Maruszewski.
Antoni Gliszczyński. Katarzyna z Mielżyńskich Mielżyńska.
Hrabia Gutakowski. Ignacy Morzkowski.
Jędrzéy Horodyski. Ludwik Morsztyn.
Jozef Jabłonowski Starosta Korsuński. Michał Mycielski.
Stanisław Xiążę Jabłonowski Starosta Wiśniowski. Stanisław Mycielski.
Stanisław Jankowski, Chorąży Sanocki. Niedźwiedzki Reiens Seminarium dyecezalnego Wieleńskiego.
Jozofowicz, Starosta Merecki, Konsyliarz Stanu. Ogiński Podskarbi Litewski.
Emilia Kalinowska Półkownikowa. Tomasz Ostrowski Podsk.
Kamieński Rektor Kolleg. Nob. S. P. Warsz. Mikałay Parafianowicz Komornik Wilkomirski.
Ernest Ludwik Knoll Kupiec Warszawski. Ludwik Plater.

Kaziemierz Plater. X. Stanisław Stasic.
Józef Piniński Podkomorzy Kowelski. Jan Stawianowski.
Regiencya Płocka. Stępkowski Woiewodzic Kijowski.
Kassa Prowinc. Płocka. Zygmunt Stryieński z Stryiny.
Alexander Hr. Pociey. Franciszek Szopowicz.
Stanisław Hr. Potocki. Władysław Hrabia Tarnowski.
z Xiążąt Lubomirskich Hrabina Potocka. Magistrat miasta Torunia.
Hr. Potulicki. Jgnacy Tymowski.
Regiencya Poznańska. Tyzenhaus Starosta Pozolski.
Szkoła Rawska. Regiencya Warszawska.
Kons. Schütz (na Prussy wschodnie) Liceum Warszawskie.
Dominik Sczaniecki. Aniela z Kwileckich Węgorzewska.
Stanisław Siemiński Ochmistrz Kr. Gall. Woyciech Węgorzewski.
X. Sierakowski. Jan Nepomucen Węgorzewski.
Fryderyk Hrabia Skorzewski. Jgnacy Wielopolski.
Stanisław Sołtyk. Wincenty Wielopolski.
Roman Sołtyk JX. Woronicz Kan. Warsz.
Franciszek Stadnicki Starosta Ostrzeszowski. Faustyn Zakrzewski.
Antoni Stadnicki. Józef Załuski.
Ignacy Stadnicki. Zambrzycki.
Tekla Stadnicka. Jan Zboiński Starosta Mszański.
Niedokładność imion, lub tytulów w reiestrze tym, przypisać należy niedokładności, z którą sam o nich zostałem zainformowany. Niektóre z Kollektorów raczyły gorliwszemi się pokazać w nadesłaniu pieniędzy, iak imion i tytułów.

Umieściłem tu tylko te imiona, za które wyliczone pieniądze rąk moich doszły. Skąd prenumerata do tych czas mnie nie doszła, nie masz wcale dziwoty, że takowe imiona w reiestrze prenumerantów się nie znayduią; bo prenumerować, znaczy z góry płacić. Z tém wszyſtkiém zawiesza się ieszcze dla tych, co się dotąd opóźnili, prenumerata, aż do wydania drugiéy części pierwszego tomu, od G do L inclus., co w przyszłéy iesieni nastąpi.