Uciekałem przez sen w nocy
Mając skrzydła ku pomocy, [1]
Lecz mię miłość poimała,
Choć na nogach ołów miała.
Hanno! co to znamionuje?
Podobno mi praktykuje,
Że ja będąc uwikłany
Temi i owemi pany,
Wszystkich inszych[2] łatwie zbędę —
Tobie służyć wiecznie będę.


  1. W wyd. 1639: na pomocy.
  2. U Tur.: innych.