Fraszki (Kochanowski, 1883)

>>> Dane tekstu >>>
Autor Jan Kochanowski
Tytuł Fraszki
Wydawca K. Bartoszewicz
Data wyd. 1883
Druk A. Koziański
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Jan Kochanowski.





FRASZKI.



Cena 40 ct.




KRAKÓW.
1883.
NAKŁADEM K. BARTOSZEWICZA.

W drukarni A. Koziańskiego.



Fraszki tym książkom dzieją; kto się puści na nie
Uszczypliwym językiem, za fraszkę nie stanie.



Księgi Pierwsze
alfabetyczny spis / cała księga
Do gościa - Na swoje księgi - Na swoje pieśni - O żywocie ludzkim - O Hannie - Na hardego - Na starą - Do Hanny - Na utratne - Sen - Do paniej - Raki - O kocie - Na pieszczone ziemiany - Na niesłowną - Do paniej II - O chmielu - Na nabożną - Na grzebień - Ofiara - O sobie - Na Konrata - Do Mikołaja Firleja - Do Josta - Do Jakuba - Epitafium Kosowi - O tymże - O zazdrości - Do gościa II - Do Walka - Epitafium Krzysztofowi Sienieńskiemu - Na poduszkę - Na frasownego - Na stryja - Do Mikołaja Mieleckiego - Na łakomego - Na niesłownego - Do Pawełka - Na Matusza - Do pijanego - Na gospodarza - Na matematyka - Na butnego - Za pijanicami - O prałacie - Epitafium Wojciechowi Kryskiemu - Drugie temuż - Na pany - O Staszku - Do Kachny - O liście - Epitafium Jędrzejowi Żelisławskiemu - Do Baltazara - Na hardego II - Na sokalskie mogiły - Do Jana - O doktorze Hiszpanie - O szlachcicu polskim - Epitafium dziecięciu - Na młodość - Na starość - Na śmierć - Na frasowne - Na fortunę - O fraszkach - O śmierci - Do Chmury - O tymże II - Epitafium dziecięciu II - Do Pawła II - Na Ślasę - Epitafium Wysockiemu - Do paniej III - O miłości - Na kogoś - O fraszkach II - O żywocie ludzkim II



Księgi Wtóre
alfabetyczny spis / cała księga
Do Jadwigi - Do Pluta - Epitafium Sobiechowi - Na wieniec - Na różą - Na łakomego - Z greckiego - Do przyjaciela I - O Koźle - Na Piotra - O kapelanie - O drugim - Ofiara - Do doktora - Do gospodarza - Z greckiego II - O kaznodziei - Epitafium Andrzejowi Bzickiemu kasztelanowi chełmskiemu - Tegoż małżonce - Do fraszek - Ofiara II - Na toż - Z greckiego III - Do dziewki - Do Jędrzeja Patrycego - Do doktora II - Do Wojtka - Z greckiego IV - Na fraszki - Do Wojtka II - O starym - Do fraszek II - Do Bartosza - Na obraz Andrzeja Patrycego - Do doktora III - Z greckiego V - Ofiara III - Z greckiego VI - Do Josta - Nagrobek Pawłowi Chmielowskiemu - Do Stanisława Porębskiego - Z greckiego VII - Do Marcina - Do nieznajomego - Do Stanisława - O Bekwarku - Do Wędy - O Aleksandrzech - Do Hanny - Nagrobek Mikołajowi Trzebuchowskiemu - Temuż - Do doktora Montana - Nagrobek opiłej babie - Do Wenery - Do dziewki II - O rozkoszy - Na historją trojańską - Nagrobek Adrianowi doktorowi - Do swych rytmów - Do Anny - Do przyjaciela II - Do Andrzeja Trzecieskiego - Na rym nierozmyślny - Na pszczoły budziwiskie - Do gościa - Do pszczół - Odpowiedź - Do doktora IV - O fraszkach - O nowych fraszkach - Do Anny II - O Pelopie - Nagrobek mężowi od żony - O miłości - O Rzymie - Do doktora V - Na Chmurę - Nagrobek Annie - Do Montana - Nagrobek Stanisławowi Zaklice z Czyżowa - Dorocie z Michowa żenie jego - Na most warszawski - Na tenże - Na tenże II - Na nieodpowiedną - O Łazickim a Barzym - O dobrym panie - O Kachnie - Na Barbarę - Do miłości - Na świętego ojca - Na miernika - Na posła papieskiego - O Hannie - Do Stanisława II - Do gospodyniej - Do Pawła Stępowskiego - O gospodyniej - Na ucztę - O rozwodzie - Do paniej - Do Petriła - Do przyjaciela III



Księgi Trzecie
alfabetyczny spis / cała księga
Do pana - Do gościa - Na lipę - Na lipę II - O Mikoszu - O miłości - Do opata - O kołnierzu - O swych rymiech - Do sąsiada - Do kogoś - Na heretyki - Do Pawła - Z greckiego - O Necie - O Hektorze - Do Magdaleny - Do fraszek - O miłości II - O tejże - Do miłości - O duszy - Do Łask - Do doktora - Na dom w Czarnolesie - Do pana II - O fraszkach - Do Kachny - O łaziebnikach - Do Pawła II - Do wojewody - Do Kachny II - Do Stanisława - Do Pryszki - Do Zofijej - Epitafium Erazmowi Kroczewskiemu kuchmistrzowi - Nagrobek Stanisławowi Strusowi - Do gościa II - Do Lubimira - Nagrobek kotowi - Epitafium Justowi Glacowi - Nagrobek Rozynie - O kapłanie - Nagrobek Piotrowi - O błaźnie - O Marku - Do starosty - Do kaznodzieje - Do gospodarza - Epitafium Grzegorzowi Podlodowskiemu staroście radomskiemu - Do Wacława Ostroroga - Nagrobek j. m. p. wojewodzinej lubelskiej - Drugi - Na sklenicę - O koźle - Nagrobek Hannie Spinkowej od męża - Do Mikołaja Firleja - Nagrobek koniowi - Człowiek Boże igrzysko - Gadka - Nagrobek Gąsce - Temuż - O mądrości - Do dziewki II - Nagrobek dwiema braciej - Na słup kamienny - Marcinowa powieść

Dobrym towarzyszom gwoli.

O Jędrzeju - O gospodyniej - Do Marcina - O chłopcu - O proporcyej - O gościu - O Gąsce - O flisie