Sprobujmy więc — a może...

<<< Dane tekstu >>>
Autor Juliusz Słowacki
Tytuł Sprobujmy więc — a może...
Pochodzenie Dzieła Juliusza Słowackiego tom I
Redaktor Bronisław Gubrynowicz
Data wydania 1909
Wydawnictwo Księgarnia W. Gubrynowicza
Druk W. L. Anczyc i Spółka
Miejsce wyd. Lwów
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Cały tom I
Pobierz jako: Pobierz Cały tom I jako ePub Pobierz Cały tom I jako PDF Pobierz Cały tom I jako MOBI
Indeks stron
SPROBUJMY WIĘC — A MOŻE...

»Sprobujmy więc — a może takiemi sposoby,
Jakiemi duchy wasze przez wieki i groby
Prowadziłem... z edeńskich że wyszły ogrodów
I na siedem słonecznych wstępowały wschodów,
A niestrudzone pracą... grobami... podróżą        5
Oba rozmiłowane w sobie... Bogu służą;
Może podobną drogą... przez cierpienia władzę,
Którą mam... duchy wasze jasne przeprowadzę,
Przez nieśmiertelność polskiej idei przewiodę
I pokażę, że wieki żyły... że są młode«.        10

»Uczyń to — rzekłem — Polska bowiem dla mnie świta
Jako Wenus... lub jaka biała Amfitryta«.

Na to mistrz: »Różne będą słychy i widzenia,
Swiat się bowiem dziś w łonie duchowym odmienia
I pozwala, że jako w interregnum kraju        15
Zamięszanie postawi pana przy lokaju,
Albo chłopskiego ducha w rząd przy senatorze;
A każdy prędko żyje... i chwyta co może,
Podobnie dziś... duch małej miłości i wiary
Dorwie się aniołowej upojenia czary        20
I skosztuje napoju niepojętej wiedzy.
Wysoko podczas wojny wyrosła za miedzy
Trawa... i stokroć małej u ludzi zasługi...
Przez sierpy niedotknięta — woły — ani pługi.
Radujmyż się... z wolności w duchowej krainie        25

I bierzmy w muszlę srebrną wodę, która płynie
Z platońskiego strumienia...«
To rzekł, a ja znowu:
»Gotów jestem do pereł jasnego połowu
Zakasać szaty... i wejść w morze po ramiona,
Byle mi pod nogami prawda dawniej śniona        30
Była granitowa«.






Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Juliusz Słowacki.