Syfse jeszenim

>>> Dane tekstu >>>
Tytuł Syfse jeszenim czyli Modły Starożytne Izraelitów
Podtytuł z Komentarzem Moreh Derech
Wydawca Daniel Neufeld
Data wyd. 1865
Druk Alexander Gins
Miejsce wyd. Warszawa
Tłumacz Daniel Neufeld
Tytuł orygin. שפתי ישנים
Podtytuł oryginalny מורה דרך עם פרשנות
Inne Cały zbiór
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron

Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanéj liczby egzemplarzy.

Warszawa, dnia 24 Listopada (6 Grudnia) 1864 r.
p. o. Cenzora, B. Cymerman.

Każdy exemplarz dzieła niniejszego opatrony jest w tém miejscu własnoręcznym moim podpisem. Exemplarze zaś tym podpisem nieopatrzone prawnie poszukiwane będą.

W DRUKARNI ALEXANDRA GINSA.
Modły Starożytne Izraelitów

z Komentarzem:

MOREH DERECH.

PRZEZ

Daniela Neufelda.

Tom I.

CZĘŚĆ I, Modlitwy na dni powszednie.
II, na Sobotę.
III, na Święta, uroczystości i posty.
DODATEK. Wspomnienie dusz zmarłych w Synagodze.

Uwaga: (*) Gwiazdki oznaczają, iż miejsca niemi oznaczone, objaśnione zostały w Komentarzu: MOREH DERECH przy Tomie II.


Swojéj kochanéj bratowéj

Cecylii z Neumarków

NEUFELD,

w dowód szczerego, braterskiego przywiązania,ofiaruje

TŁÓMACZ.

םידור

שפתי ישנים
SYFSE JESZENIM

Czyli

Modły starożytne Izraelitów.SPIS PRZEDMIOTÓW.

stronnica
 1 —  84

  
Psalmy na każdy dzień tygodnia, na miesiąc Elul i t. d. 
 76 —  82
  
 171—172

  
Borchi nafszy 
 181—187
  
 188—222
 1 —  11
 12 —  30

 56 —  83
 91 —  93
 94


Z powodu nieobecności tłómacza w czasie drukowania tego dzieła, wcisnęły się niektóre mniéj znaczne pomyłki; łaskawi czytelnicy raczą je sami sprostować.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie tłumacza: Daniel Neufeld.