Trzy twarze Józefa Światły/Wykaz skrótów

<<< Dane tekstu >>>
Autor Andrzej Paczkowski
Tytuł Trzy twarze Józefa Światły
Podtytuł Przyczynek do historii komunizmu w Polsce
Rozdział Wykaz skrótów
Wydawca Prószyński Media Sp. z o.o.
Data wyd. 2009
Druk Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S. A.
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Wykaz
skrótów

AK - Armia Krajowa
BBC - British Broadcasting Corporation (Brytyjska Korporacja Radiowa)
BP - Biuro Polityczne
CAW - Centralne Archiwum Wojskowe
CIA - Central Intelligence Agency (Centralna Agencja Wywiadowcza)
CKKP - Centralna Komisja Kontroli Partyjnej
DOK - Dowództwo Okręgu Korpusu
DP - Dywizja Piechoty
DST - Direction de la Surveillance du Territoire (Dyrekcja Nadzoru Kraju)
FBI - Federal Bureau of Investigation (Federalne Biuro Śledcze)
GISZ - Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
GL - Gwardia Ludowa
GO - Grupa Operacyjna
GRU - Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawljenie (Główny Zarząd Wywiadu)
GZI - Główny Zarząd Informacji
IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny
IPN - Instytut Pamięci Narodowej
KBW - Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KC - Komitet Centralny
KD - Komitet Dzielnicowy

KM - Komitet Miejski
KOP - Korpus Ochrony Pogranicza
KP - Komitet Powiatowy
KPP - Komunistyczna Partia Polski
KW - Komitet Wojewódzki
KW - Komitet Wojewódzki
KW MO - Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KZM - Komunistyczny Związek Młodzieży
KZMP - Komunistyczny Związek Młodzieży Polski
LWP - Ludowe Wojsko Polskie
MBP - Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MDM - Międzynarodowy Dzień Młodzieży
MO - Milicja Obywatelska
MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MWD - Ministierswto Wnutriennych Dieł (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
NKGB - Narodnyj Komissariat Gosudarstwiennoj Biezopasnosti (Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego)
NKWD - Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna
NSW - Naczelny Sąd Wojskowy
NSZ - Narodowe Siły Zbrojne
NZW - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
OOP - Oddziałowa Organizacja Partyjna
ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OUN - Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
PAP - Polska Agencja Prasowa
PKB - Państwowy Korpus Bezpieczeństwa
PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
POP - Podstawowa Organizacja Partyjna
POW - Polska Organizacja Wojskowa
PP - Podsłuchy Pokojowe
PPP - Polskie Państwo Podziemne
PPR - Polska Partia Robotnicza
PPS - Polska Partia Socjalistyczna
PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa
PUBP - Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
ROAK - Ruch Oporu Armii Krajowej
RP - Rzeczpospolita Polska
RWE - Radio „Wolna Europa”
SG - Straż Graniczna
SRI - Samodzielny Referat Informacyjny
UB - Urząd Bezpieczeństwa
UBP - Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
VOA - Voice of America (Głos Ameryki)
WiN - Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
WKP(b) - Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
WOP - Wojska Ochrony Pogranicza
WP - Wojsko Polskie
WUPB - Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
ZAMP - Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej
ZMP - Związek Młodzieży Polskiej
ZPP - Związek Patriotów Polskich
ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ŻKA - Żydowski Komitet Antyfaszystowski


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.