Wikiźródła:Odzyskiwanie uprawnień

W celu ułatwienia powrotu do projektu zaawansowanym użytkownikom, którzy przez pewien czas byli na Wikiźródłach nieaktywni ustalono następujące:

Zasady odzyskiwania uprawnieńEdytuj

  1. O odzyskanie uprawnień może się ubiegać użytkownik, który:
    • utracił uprawnienia z powodu braku aktywności lub z nich sam zrezygnował (przy czym jego rezygnacja nie była złożona w trakcie trwania procedury odbierania uprawnień w trybie głosowania),
    • powrócił do projektu (wykonał przynajmniej 100 edycji w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 miesiące przed złożeniem wniosku).
  2. Użytkownik zwraca się do aktywnego biurokraty.
  3. Biurokrata przywraca uprawnienia użytkownikowi, informując o tym na tablicy ogłoszeń.