Wikiźródła:Przyznawanie uprawnień

Strona ta służy zgłaszaniu się użytkowników zainteresowanych uzyskaniem uprawnień administratora, administratora interfejsu, biurokraty oraz podejmowaniu przez społeczność decyzji w sprawie ich przyznania. Tutaj także użytkownicy posiadający takie uprawnienia mogą poddawać się weryfikacji.

Uprawnienia administratora przyznawane są znanym i cenionym członkom społeczności, zaznajomionym ze sposobem działania projektu i zasadami na niej obowiązującymi oraz cieszącym się zaufaniem wikiskrybów.

Administrator jest opiekunem projektu. Dba o całość projektu i stara się wspierać dobre funkcjonowanie społeczności. Od administratora oczekuje się:

 • zaangażowania w projekt
 • znajomości i stosowania zasad dotyczących edycji stron
 • współpracy z innymi użytkownikami – a szczególnie z innymi administratorami – z wykazaniem opanowania, chęci i zdolności rozwiązywania konfliktów
 • pomocy nowicjuszom.

Byli administratorzy, którzy utracili uprawnienia w wyniku nieaktywności lub sami z nich zrezygnowali, mogą je odzyskać w uproszczonym trybie.

Uprawnienia administratora interfejsu przyznawane są użytkownikom, którzy posiadają odpowiednie umiejętności techniczne i chcą je wykorzystywać na potrzeby projektu i jego użytkowników. Administratorzy mogą uzyskać te uprawnienia na podstawie wniosku skierowanego do biurokraty. Innych użytkowników obowiązuje procedura przyznawania uprawnień taka sama, jak przy przyznawaniu uprawnień administratora.

Zachowanie podczas głosowania Edytuj

Wikiskrybów uprasza się o poważne podejście do głosowania oraz argumentowanie swej decyzji w sposób racjonalny.

Miejscem komentarzy do głosów jest dział Dyskusja. Wszelkie dopiski bezpośrednio pod głosami będą przenoszone.

Regulamin przyznawania uprawnień Edytuj

Głosować mogą zalogowani skrybowie (oprócz kandydata) mający w momencie rozpoczęcia głosowania minimum 100 edycji i zarejestrowani od co najmniej miesiąca. Aby Wikiskryba otrzymał uprawnienia wymagane jest, aby spośród głosów „za” i „przeciw” co najmniej 80% głosów było „za”.

Przygotowanie i publikacja wniosku Edytuj

Zgłoszenie poprzez formularz

Wniosek można utworzyć z pomocą przygotowanego niżej formularza zgłoszenia. W celu skorzystania z niego należy:

 1. w polu nazwy uzupełnić nazwę strony
  Tworzona strona musi mieć nazwę odpowiadającą schematowi Wikiźródła:Przyznawanie uprawnień/Nazwa użytkownika/wyróżnik (wyróżnik dodaje się, gdy dla danego użytkownika były już głosowania, i zwyczajowo są to kolejne liczby od 2 wzwyż). Przykładowo dla użytkownika o nazwie XYZ, który chce stworzyć drugie głosowanie właściwa podstrona głosowania powinna mieć nazwę Wikiźródła:Przyznawanie uprawnień/XYZ/2.
 2. kliknąć przycisk „zgłoś”.
  Powoduje to otworzenie w tym oknie/zakładce widoku z kodem docelowej podstrony głosowania
 3. zredagować kod podstrony zgodnie ze zwyczajami oraz pokazanymi nad okienkiem edycji poradami i zapisać podstronę
 4. utworzoną podstronę głosowania dopisać poniżej w sekcji Kandydatury jako {{Wikiźródła:Przyznawanie uprawnień/Nazwa użytkownika/wyróżnik}}.


Formularz

Kandydatury Edytuj