Śpiewnik kościelny/Anioł Gabryel w poselstwie przychodzi

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Anioł Gabryel w poselstwie przychodzi
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ IV.
Na Zwiastowanie N. Maryi Panny.

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 a4 bes4 | c8 [a8] \stemUp f2 | \stemDown d'4 d4 f8 d8 | d4 c2 | bes4 a8 [c8] f4 | \break
    \stemUp a,8. g16 g4 f4 \fermata }
  \repeat volta 2 {
    f4 a4. g8 | g4 f2 | \stemDown a4 c4. bes8 | bes4 a2 } \break
  c4 d8 e8 f4 | \stemUp a,8. g16 g4 f4 \fermata \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  W_pier -- wszym mo -- men -- cie bez zma -- zy po -- czę -- ta,
  Pan -- no nie -- po -- ka -- la -- na;
  Gło -- wę już czar -- ta przyj -- ście twe ła -- mie,
  Dep -- cesz na wstę -- pie sza -- ta -- na.
}}
\addlyrics { \small {
  Z_pier -- wo -- rod -- ne -- go grze -- chu wprzód wy -- ję -- ta,
  Niźli na świat wy -- da -- na:
  Kru -- szysz łeb smo -- ka w_po -- czę -- cia bra -- mie,
}}MELODYJA DRUGA.


\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 \stemUp g4 e8 f8 g4 | \stemDown c8 e8 d8 c8 bes8 [d8] c4 | \break
    e4 g4 f4 e8 e8 | e4 d2 r4 }
  \repeat volta 2 {
    g4 f8 e8 e4 d4 | \break
    e4 f8 e8 e4 d4 }
  c4 \stemUp g4 e8 f8 \stemDown c'4 | d4 bes4 c2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  W_pier -- wszym mo -- men -- cie bez zma -- zy po -- czę -- ta,
  Pan -- no nie -- po -- ka -- la -- na;
  Gło -- wę już czar -- ta przyj -- ście twe ła -- mie,
  Dep -- cesz na wstę -- pie sza -- ta -- na.
}}
\addlyrics { \small {
  Z_pier -- wo -- rod -- ne -- go grze -- chu wprzód wy -- ję -- ta,
  Niźli na świat wy -- da -- na:
  Kru -- szysz łeb smo -- ka w_po -- czę -- cia bra -- mie,
}}


Anioł Gabryel w poselstwie przychodzi,
Do Nazaret posłany,

Zwiastując Pannie że Syna porodzi,
Bez panieństwa odmiany;
Mówi: że poczniesz w czystym żywocie,
Boga Człowieka, w dwojej istocie,
Który będzie świętym zwany.
Zdziwi się Panna pomieszana zgoła,
Nowość myśl jej natęża;
Jak to być może? rzecze do Anioła,
Ponieważ nie znam męża.
Wierz, boś znalazła łaskę u Pana,
Syna Boskiego Matkąś obrana,
Żebyś głowę starła węża.
Otom ja twoja służebnica Panie,
Na rozkaz twój gotowa;
Już wierzę, niech się wola twoja stanie
Według danego słowa:
Jeśli mój żywot ciasnyć jest Boże,
W sercu więc ci dam przestrzeńsze łoże,
Miłość cię moja wychowa.
O wielkie szczęście Maryja dla ciebie!
Które cię dziś potkało:
Że słowo Boskie w zbawienia potrzebie,
W tobie ciałem się stało.
A więc o Matko Boska i nasza,
Racz już urodzić nam Messyjasza,
Który z ciebie dziś wziął ciało.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).