Śpiewnik kościelny/Dobranoc głowo święta

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Dobranoc głowo święta
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni postne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XII.
Pozdrowienie Ran Zbawiciela, przy odejściu od Grobu.\relative a {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp
  \repeat volta 2 {
    f8 [g8] a4 a4 | bes8 a8 g4 a4 | f8 e8 f4 g4 | f4 e4 r4 } \break
  g8 g8 g4 g4 | a4. g8 bes8 a8 | g8 g8 g4 g4 | \break
  a4. g8 bes8 a8 | g8 e8 f4 r4 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Do -- bra -- noc Gło -- wo świę -- ta Je -- zu -- sa mo -- je -- go,
  Do -- bra -- noc kwie -- cie ró -- ża -- ny!
  Do -- bra -- noc Je -- zu ko -- cha -- ny,
  Do -- bra -- noc!
}}
\addlyrics { \small {
  Któ -- raś by -- ła zra -- nio -- na do móz -- gu sa -- me -- go:
}}


Dobranoc[1] Głowo święta Jezusa mojego,
Któraś była zraniona do mózgu samego:
Dobranoc kwiecie różany!
Dobranoc Jezu kochany,
Dobranoc!

Dobranoc Włosy święte mocno potargane,
Które były najświętszą krwią zafarbowane:
Dobranoc kwiecie i t. d.

Dobranoc Szyjo święta w łańcuch uzbrojona,
Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona:
Dobranoc kwiecie i t. d.

Dobranoc Ręce święte na krzyż wyciągnione,
Jako strony na lutni gdy są wystrojone:
Dobranoc kwiecie i t. d.

Dobranoc Boku święty z którego płynęła
Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła:
Dobranoc kwiecie i t. d.

Dobranoc Serce święte włócznią otworzone,
Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.
Dobranoc kwiecie i t. d.

Dobranoc Nogi święte na wylot przeszyte,
I tępemi gwoździami do krzyża przybite:
Dobranoc kwiecie i t. d.

Dobranoc Krzyżu święty z którego złożony
Jezus, i w prześcieradło białe uwiniony:
Dobranoc kwiecie i t. d.

Dobranoc Grobie święty najświętszego Ciała,
Który Matka bolesna łzami oblewała:
Niech ci będzie cześć w wieczności,
Za twe męki, zelżywości,
Mój Jezu!


Przypisy

 1. Dobranoc w znaczeniu: Daj mi noc dobrą, czyli szczęśliwą.


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).