Śpiewnik kościelny/Kazimierzu przewyborny

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Kazimierzu przewyborny
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XVI.
O Świętym Kazimierzu.\relative c'{
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   c2. bes4 | a2 a | a4( g) a( bes) | d2 c | \break
   f e | d c | d4( c) bes( a) | a2 g \bar "|:" g g | \break
   bes g | a4( g) a( bes) d2 c | f e | d c | \break
   d4( c) bes( a) | g2 f \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Ka -- zi -- mie -- rzu prze -- wy -- bor -- ny,
Mło -- dzień -- cze czy -- sty, po -- kor -- ny:
Nie -- gdyś Pol -- ski kró -- le -- wi -- czu,
A te -- raz nie -- ba dzie -- dzi -- cu.
} }Kazimierzu przewyborny,
Młodzieńcze czysty, pokorny:
Niegdyś Polski królewiczu,
A teraz nieba dziedzicu.

Ozdobo kraju naszego,
Wzorze cnot wieku młodego,
Któż może ku twojej chwale,
Uwielbiać cię doskonale.

Gdyż ty w małości dziecięcej,
W rozkoszy życia książęcej,
Zupełnie światem wzgardziłeś,
A w Bogu się zatopiłeś.

Chwałę Jezusa miłego,
I Maryi matki jego,
Całą siłą pomnażałeś,
Na tej i nocy czuwałeś.

A ciało twoje pieszczone,
Jak srodze było martwione,
Postami, dyscyplinami,
Ostremi włosiennicami.

Tak syn królewski na dworze,
Jak w pustelniczej komorze,
Pełen cnot, bogomyślności,
Bogu służy w swej młodości.

Wreszcie chorobą złożony,
Gdy był do złego nęcony,
Wolał niewinnie umierać,
Niż przez grzech zdrowie odbierać.

O Boże jakeś łaskawy,
Gdy święte sług twoich sprawy,
Tak wielce sobie szacujesz,
Iż ich w niebie koronujesz.

Przez Kazimierza zasługi,
Odpuść grzechów naszych długi:
Zbaw nas od wszelkiego złego,
Doczesnego i wiecznego.

Uproś święty Kazimierzu,
Abyśmy z Bogiem w przymierzu,
Trwali wiernie i statecznie,
Potem w niebie żyli wiecznie.


uwaga. Na dzień Ś. Kazimierza może być także śpiewana Pieśń o N. M. P. Omni die, str. 202. przez tego Świętego ułożona; lub też po polsku: Dnia każdego, str. 207.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).