Śpiewnik kościelny/Któż o tej dobie

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Któż o tej dobie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ I.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 a4. g8 | a4 f2 |
\stemDown a4 c4. bes8 | c4 a2 \bar "|."
\break
a4 bes c \fermata |
c4 c4. bes8 | 
\stemUp a4 g2 |
\stemDown c4 c4. bes8 |
\break
\stemUp a4 g2 |
a4 a \stemDown bes8 a |
\stemUp g4 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Któż o tej do -- bie pła -- cze we żło -- bie! A gdzie, gdzie?
W_staj -- ni, w_u -- bo -- giej, lu -- bo mróz sro -- gi,
Nie -- bie -- skie pa -- cho -- le.
} }


Któż o tej dobie płacze we żłobie! A gdzie, gdzie?
W stajni ubogiej, lubo mróz srogi,
Niebieskie pachole.

Ubogo leży, w podłej odzieży, A kto, kto?
Pan wszego świata, którego lata
Ogarnąć nie mogą.

Cud niesłychany, gość niewidziany, A kto, kto?
Bóg utajony, dziś narodzony,
Ludziom się pokazał.

Przed nim padają, cześć oddawają, A kto, kto?
Dwoje zwierzęta, nieme bydlęta,
Wół z osłem klękają.

Wolno wnijść lichym, pasztuszkom cichym, Do kogo?
Do Pana tego, co niebo jego,
W żłobie leżącego.

Królowie jadą, korony kładą, A zkąd, zkąd?
Od wschodu słońca, szukają końca,
Zbawienia swojego.

Skarb otwierają, dary dawają, A komu?
Wielcy Panowie, możni królowie,
Dzieciątku małemu.

Bóg się dziś rodzi, na świat przychodzi, A po co?
Przyszedł na ziemię, by ludzkie plemię
Od piekła wybawił.

Tegoż witajmy, i temu dajmy, A co, co?
Serca skruszone, a oczyszczone,
W miłości gorącej.

Boć nas miłuje, i nam daruje, A co, co?
Czego pragniemy i znaleść chcemy,
Po śmierci zbawienie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).