Śpiewnik kościelny/Matko niebieskiego Pana

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Matko niebieskiego Pana
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XVII.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemDown c2 d2 | c2 c4 (bes4) | a4 (bes4) c4 (bes4) | \stemUp g2 g2 } \break
  \stemDown a2 a2 | g2 g2 | c2 c2 | bes2 bes2 | a2 a2 | g2 g2 | \break
  c2 c2 | bes2 bes2 | c2. bes4 | a1 \bar "|." s1 }
\addlyrics { \small {
  Ma -- tko Nie -- bie -- skie -- go Pa -- na,
  Ja -- kie wie -- ki, czas da -- le -- ki, Czas nie -- ma -- ły
  gdy świat ca -- ły, Nie sły -- szał.
}}
\addlyrics { \small {
  Śli -- cznaś i nie -- po -- ka -- la -- na;
}}

Matko niebieskiego Pana,
Ślicznaś i niepokalana;
Jakie wieki, czas daleki,
Czas niemały, gdy świat cały,
Nie słyszał.

Wszystkie skarby co są w niebie,
Bóg wydał Panno na ciebie;
Jak bogata z słońca szata,
Z gwiazd korona upleciona,
Na głowie.

Miesiąc swe ogniste rogi
Skłonił pod twe święte nogi;
Gwiazdy wszystkie assystują,
Bo królowę w niebie czują,
Nad sobą.

Przez twą poważną przyczynę,
Niech nam Bóg odpuści winę;
Uproś pokój Panno święta,
Boś bez zmazy jest poczęta,
Maryja!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).