Śpiewnik kościelny/Matko Szkaplerza świętego

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Matko Szkaplerza świętego
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XVIII.
O Najświętszej Maryi Pannie Szkaplerznej.

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemDown c2 d2 | c2 c4 (bes4) | a4 (bes4) c4 (bes4) | \stemUp g2 g2 } \break
  \stemDown a2 a2 | g2 g2 | c2 c2 | bes2 bes2 | a2 a2 | g2 g2 | \break
  c2 c2 | bes2 bes2 | c2. bes4 | a1 \bar "|." s1 }
\addlyrics { \small {
  Ma -- tko Nie -- bie -- skie -- go Pa -- na,
  Ja -- kie wie -- ki, czas da -- le -- ki, Czas nie -- ma -- ły
  gdy świat ca -- ły, Nie sły -- szał.
}}
\addlyrics { \small {
  Śli -- cznaś i nie -- po -- ka -- la -- na;
}}


Matko Szkaplerza świętego,
Broń nas od wszystkiego złego;
Wszak świat cały, lud niemały,
Przez te wieki, twej opieki,
Doznaje.

Pomoc dajesz strapionemu,
Przybądź i nmie dziś grzesznemu;

Wszak cię proszę, niech odnoszę,
W moim smutku, w samym skutku,
Pociechę.

Więzy, wszelkie utrapienie,
Niknie na twoje wspomnienie;
Chorzy wstają, zdrowie mają,
Zmarli głoszą i to wnoszą
Ześ Cudna.

Czego ty nie dokazujesz,
Szatą, którą ofiarujesz,
A czy mało? powiedz ciało,
Wszak ta szata, choć i czarta
Odpędza.

Więc tej zaśpiewajmy Pannie:
Niechaj jej brzmi nieustannie,
Honor, sława, bo obstawa
Za swojemi, by Bóg niemi
Nie gardził.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).