Śpiewnik kościelny/Matko Różańca świętego

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Matko Różańca świętego
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XIX.
O Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej.

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemDown c2 d2 | c2 c4 (bes4) | a4 (bes4) c4 (bes4) | \stemUp g2 g2 } \break
  \stemDown a2 a2 | g2 g2 | c2 c2 | bes2 bes2 | a2 a2 | g2 g2 | \break
  c2 c2 | bes2 bes2 | c2. bes4 | a1 \bar "|." s1 }
\addlyrics { \small {
  Ma -- tko Nie -- bie -- skie -- go Pa -- na,
  Ja -- kie wie -- ki, czas da -- le -- ki, Czas nie -- ma -- ły
  gdy świat ca -- ły, Nie sły -- szał.
}}
\addlyrics { \small {
  Śli -- cznaś i nie -- po -- ka -- la -- na;
}}


Matko Różańca świętego,
Broń nas od wszystkiego złego;
Wszak świat cały, lud niemały,
Przez te wieki, twej opieki
Doznaje.

Pomoc dajesz strapionemu,
Przybądź i mnie dziś grzesznemu,

Każdy tego żebrze i ja,
Kto cię wielbi o Maryja
Najświętsza!

Więzy, wszelkie utrapienie,
Niknie na twoje wspomnienie,
Chorzy przez cię zdrowie mają,
Umarli z grobów powstają,
Szczęśliwie.

Przez twe najświętsze zasługi,
Jezus niechaj grzechów długi
Nam odpuści; my statecznie
Służyć tobie, będziem wiecznie
Maryja!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).