Śpiewnik kościelny/Sław języku chwalebnego

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Sław języku chwalebnego
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XII.
Z łacińskiego: Pange lingua.\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp e4 f4 e4 d4 | \stemDown g4 g4 a8 [b8] c4 \fermata | b4 c4 d4 c8 [b8] | \break
  a8 [b8 c8 b8] a4 g8 g8 \fermata | g4 a8 [b8] c4 b4 | a4 gis4 a4 a4 \fermata | \break
  a8 [b8] c4 \stemUp g8 [f8] e4 | a4 (g4 f8) d8 e4 \fermata | g4 g4 g8 [f8] e4 | \break
  \stemDown a4 a4 b4 g4 | a8 [b8] c4 \stemUp g8 [f8] e4 | a4 (g4 f8) d8 e4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Sław ję -- zy -- ku chwa -- le -- bne_ -- go Cia -- ła i krwie_
  świę____ -- _ -- to -- ści, Któ -- re_ na o -- kup ca -- łe -- go
  Świa_ -- ta z_wiel_ -- kiej mi__ -- ło -- ści, Wy -- dał o_ -- woc
  Pa -- nień -- skie -- go pło_ -- du, Król_ wiel -- mo__ -- żno -- ści.
}}

Sław języku chwalebnego
Ciała i krwie świętości,
Które na okup całego
Świata z wielkiej miłości,
Wydał owoc Panieńskiego
płodu, Król wielmożności.

Nam jest dany, nam się zrodził
Z czystych Panny wnętrzności,
I po świecie siejąc chodził
Ziarno Boskiej mądrości;
Gdy mu czas zejścia przychodził
Cud czyni swej miłości.

Ostatni raz, gdy za stołem
Siedząc z Apostołami,
Wieczerzając z niemi społem,
Zakon wprzód z obrządkami
Wypełniwszy, wszystkim kołem
Dał się swemi rękami.

Słowo co się Ciałem stało,
Słowem swem chleb prawdziwy
Przemienia w swe własne ciało,
Wino w krwi napój żywy;
Lubby się zmysłom nie zdało,
Wierz, a bądź niewątpliwy.

Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy na twarzy;
Niech ustąpią z Testamentem
Nowym sprawom już starzy;
Wiara będzie suplementem
Co się zmysłom nie zdarzy.

Ojciec z Synem niech to sprawi,
By mu dzięka zabrzmiała;
Niech Duch Święty błogosławi

By się jego moc stała;
Niech nas nasza wiara stawi
Gdzie jest wieczna cześć, chwała.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).