Biblia Wujka (1923)/Drugi List św. Piotra


Poniżej znajduje się Drugi List św. Piotra podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

LIST WTÓRY

BŁOGOSŁAWIONEGO
PIOTRA APOSTOŁA.