Biblia Wujka (1923)/Księga Joela


Poniżej znajduje się Księga Joela podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


PROROCTWO
JOELOWE.