Biblia Wujka (1923)/Księga Nahuma


Poniżej znajduje się Księga Nahuma podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


PROROCTWO
NAHUMOWE.