Biblia Wujka (1923)/Księga Rut


Poniżej znajduje się Księga Rut podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


KSIĘGI
RUTH.