Biblia Wujka (1923)/Treny


Poniżej znajdują się Treny podzielone na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


THRENY JEREMIASZOWE.