Całki funkcji trygonometrycznych


Lista całek nieoznaczonych funkcji trygonometrycznych
Lista całek nieoznaczonych funkcji trygonometrycznych
Lista innych całek znajduje się w tablicy całek. Stała c jest różna od zera.

Całki funkcji tryg. zawierających sinusEdytuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Całki funkcji tryg. zawierających cosinusEdytuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Całki funkcji tryg. zawierających tangensEdytuj

 
 
 
 
 
 

Całki funkcji tryg. zawierających secansEdytuj

 
 

Całki funkcji tryg. zawierających cosecansEdytuj

 
 

Całki funkcji tryg. zawierających cotangensEdytuj

 
 
 
 

Całki funkcji tryg. zawierających sinus i cosinusEdytuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
również:  
 
 
 
 
 
 
 
 
również:  
również:  
 
 
 
 
również:  
również:  

Całki funkcji tryg. zawierających sinus i tangensEdytuj

 
 

Całki funkcji tryg. zawierających cosinus i tangensEdytuj

 

Całki funkcji tryg. zawierających sinus i cotangensEdytuj

 

Całki funkcji tryg. zawierających cosinus i cotangensEdytuj

 

Całki funkcji tryg. zawierających tangens i cotangensEdytuj

  
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.