Ciężko na sercu — gdzież ponikły... (Heine, 1912)


Śmierć jest wieczystą nocą... Ciężko na sercu — gdzież ponikły... • Z martwej roztoki • Z „Księgi pieśni“ Heinego • Heinrich Heine Skra spada z wysokości...
Śmierć jest wieczystą nocą... Ciężko na sercu — gdzież ponikły...
Z martwej roztoki
Z „Księgi pieśni“ Heinego
Heinrich Heine
Skra spada z wysokości...
Przekład: Władysław Orkan.

11.

Ciężko na sercu — gdzież ponikły
Porządki proste dawnych lat?
Świat był podówczas jeszcze zwykły,
Ludzi spokoił boski bat.

A dziś, jakoby po pogrzebie:
Gdzie stąpisz, smętek cię wita;
Bogu się pono zmarło w niebie,
I dyabeł zadarł kopyta.

Tak nudnym świat już stał się lochem,
Tak wyziąbniętym — niema co kryć —
Że gdyby nie te miłości trochę,
To nie wartałoby tu być.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Władysław Orkan.