Dzieła Williama Shakspeare/Tom pierwszy

<<< Dane tekstu >>>
Autor William Shakespeare
Tytuł Dzieła Williama Shakspeare
Tom pierwszy
Data wydania 1839
Wydawnictwo T. Glücksberg
Druk T. Glücksberg
Miejsce wyd. Wilno
Tłumacz Ignacy Hołowiński
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tom pierwszy
Pobierz jako: EPUB • PDF • MOBI
Całe wydanie
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
DZIEŁA
WILLIAMA
SHAKSPEARE.
PRZEKŁADAŁ
IGNACY KEFALIŃSKI.
TOM PIERWSZY
Dzieła Williama Shakspeare - ozdobnik ze strony tytułowej.png

WILNO
NAKŁAD I DRUK T. GLÜCKSBERGA
KSIĘGARZA I TYPOGRAFA CESARSKIEJ AKADEMII MED. CHIRURG.
I SZKÓŁ BIAŁORUSKIEGO NAUKOWEGO WYDZIAŁU.

1839.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

Съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено были въ Ценсурный Комитеть три экземпляра. Кіевъ, Марта 4-го 1839 года.

Ценсоръ О. Новицкій.
C. F. Irminger sculp

ШЕКСПИРЪ.
Szekspir.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: William Shakespeare i tłumacza: Ignacy Hołowiński.