Encyklopedyja powszechna (1859)/Alexy (święty)

<<< Dane tekstu >>>
Autor Leon Rogalski
Tytuł Encyklopedyja powszechna
Tom Tom I
Rozdział Alexy (święty)
Wydawca S. Orgelbrand
Data wyd. 1859
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
Alexy (święty). Najdawniejsze martyrologija nie wspominają o tym świętym. Józef Hymnograf (zmarły r. 883), pierwszy podaje w hymnie greckim legendę, podług której Alexy, syn senatora rzymskiego, poślubiwszy, z woli rodziców, dziewicę znakomitego rodu, natychmiast po godach weselnych przed nocą uciekł z Rzymu, długie lata przepędził w obcych krajach, jako żebrak w przysionku kościoła N. Panny, a wróciwszy do ojczystego miasta, żył także z jałmużny, nie poznany od nikogo, pomiędzy sługami w domu rodzicielskim, i dał się poznać dopiero przy śmierci. Później znajdujemy tę legendę upiękrzoną rozmaitemi szczegółami w pisarzach greckich i łacińskich; podług których Alexy żył i umarł za czasów Innocentego I papieża (402—417 r.). Wskazują Edessę w Mezopotamii, jako miasto dokąd się schronił uciekłszy z Rzymu, gdzie mieszkał lat 17; tyleż lat żył za powrotem do Rzymu. Powieść o nim, podług Metafrasta, skreślił Piotr Skarga w Żywotach Świętych. W Rzymie był bardzo wcześnie zbudowany kościół i klasztor pod imieniem ś. Alexego. Niektórzy pisarze przenoszą historyję Alexego do Konstantynopola, co jest fałszem; a inni, również mylnie, biorą za jedno ś. Alexego ze ś. Janem Kalybitą z Konstantynopola. Martyrologijum i Brewijarz rzymski, kładą jego śmierć na dzień 17 lipca; Grecy zaś obchodzą jego pamiątkę dnia 17 Marca, którego miał on być pogrzebion. L. R.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Leon Rogalski.