Encyklopedyja powszechna (1859)/Allioli

<<< Dane tekstu >>>
Autor Leon Rogalski
Tytuł Encyklopedyja powszechna
Tom Tom I
Rozdział Allioli
Wydawca S. Orgelbrand
Data wyd. 1859
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
Allioli (Józef Franciszek), teolog katolicki niemiecki, urodził się r. 1793, w Salzbach, w Bawaryi, r. 1815 wstąpił do seminaryjum w Ratyzbonie, następnego roku wyświęcony na kapłana, i w skutku konkursu ogłoszonego w przedmiocie teologicznym otrzymał stopień doktora teologii. Od roku 1818 do 1821 zwiedził Wiedeń, Rzym i Paryż, celem doskonalenia się w językach wschodnich; za powrotem do Niemiec zaczął wykładać kursa w uniwersytecie w Landshut, a r. 1825 mianowany tu został professorem esegetyki. W następnym roku powołany do Monachijum, otrzymał tytuł radcy duchownego, a r. 1830 urząd rektora uniwersytetu. Stan zdrowia zmusił go do opuszczenia tych obowiązków r. 1835. Mianowany wtedy kanonikiem ratyzbońskim, a r. 1838 proboszczem kapituły augsburgskiej. Jest także członkiem akademii nauk w Monachijum. Allioli szczególniej wsławił się tłumaczeniem niemieckiem Biblii Wulgaty (Norymberga, 1830: 6-te wydanie 1839—1845, tomó w 6), z przypisami, potwierdzoném przez papieża. Inne dzieła jego są: Starożytności biblijne (Biblische Alterthumer, Landshut, 1825): Archeologija biblijna (Handbuch der biblischen Alterthumskunde, tamże 1841): Żywot Pana Jezusa (das Leben Jesu, tamże 1840), oparty na dziele Barradiusa i Lamy, przedrukowaném w Bruxelli r. 1802, pod tytułem: Historia evangelica ex verbis sanctorum quatuor Evangelistoram concinnata. Wydał przytem Allioli różne pisma w przedmiotach teologicznych i kilka kazań, między innemi: „Dwa drzewa, kazanie na wielki piątek (die zwei Bäume, Predigt, Augsburg, 1845). L. R.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Leon Rogalski.