Encyklopedyja powszechna (1859)/Amalecyci

<<< Dane tekstu >>>
Autor Leon Rogalski
Tytuł Encyklopedyja powszechna
Tom Tom I
Rozdział Amalecyci
Wydawca S. Orgelbrand
Data wyd. 1859
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
Amalecyci. Amalech był synem Elifaza, a wnukiem Ezawa, z głównej linii Edomitów. (Genes. 36, 12—16; I, Paral. I, 34). Wszelako len Amalech nie mógł być ojcem Amalecytów czyli ludu Amaleka, gdyż w takim razie, niemogliby oni za czasów Mojżesza składać narodu tak znakomitego, jakim się okazują w Pentaleuchu (Exod. 17,8; Nam. 24, 20). Nadto, około czasów Abrahama, a zatem na długo przed Ezawem, Chodorlahomor i jego sprzymierzeńcy zwalczyli Amalecytów blizko Kades (Gen., 14. 7): i jest to pierwszy naród, który Balaam wymienia (Num., 24, 20); wreszcie nie występują oni nigdzie jako pokolenie sprzymierzone z Izraelitami lub Edomitam; wyraźnie są odróżniani od ostatnich (I, Paral. 18, 11), którzy zachowali neutralność, gdy Saul zaczął wojnę wytępienia przeciw Amaecytom. Kraj ich, którego granice, jak się zdaje, nigdy nie były dokładnie określone, leżał na południe Palestyny, przytykał do ziemi Filistynów i do góry Seir, rozcągając się od Hewdi aż do Sur. W czasach dawn:ej-szych mieszkali zapewne Amalecyci w środku Palestyny, gdzie później Osiadło pokolene Efraim (Sędz. 5, 14; 12, 14). Walczyli oni pierwsi przeciw Izraelitom po ich wyjściu z Egiptu, byli zwyciężeni, pokonani, na równi z chananejskiemi ludami, będąc niewątpliwie tegoż plemienia, i skazani jak oni na ostateczne wytępienie. Zawsze byli nieprzyjaciółmi Izraelitów, sprzymierzali się, za życia Mojżesza, z Chananejczykami; za Sędziów, z Aminonitami i Madyjanitami. Później Saul, na wezwanie Samuela, prowadził wojnę z Amalecytami, zwyciężył ich, królowie Agaga wziął w niewolę, którego Samuel rozsiekał w sztuki. Dawid także pokilkakroć wojował z nimi, a zawsze pomyślnie. Wreszcie, ostatnie szczątki tego ludu, wytępi to, za czasu Ezechijasza, pokolenie Symeona i zagarnęło jego kraj, (I, Paral. 4, 43). Królowie Amalecytów prawie wszyscy nosili imię Agag. Stolica ich nigdzie nie jest wymieniona. Według podań arabskich, Amalecyci są jedną z najdawniejszych gałęzi ludów arabskich, pochodzących od Chama, podobnie jak Chananejczycy. Filon zaliczał ich do Fenicyjan. L. R.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Leon Rogalski.