Indeks:Poezye w nowym układzie. Tom V, Z mojej księgi